«Știrea falsă este adevărată»

Știrea falsă este adevărată

Adio, dar rămîn cu tine! Șapte milioane de euro, destinate infrastructurii sociale pe principiul dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD),  adică aceste tipuri de intervenții eligibile: construire/reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.); construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie. reabilitare/modernizare centre comunitare integrate medico-sociale; construire/reabilitare/modernizare locuinţe sociale; construire/reabilitare/modernizare clădiri pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc. (de ex: clădiri cu destinație de: centre multifunctionale, cantine sociale, băi publice, centre de agrement, biblioteci,  teatre, cămine culturale etc). crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.) cu respectarea prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare – finanțare  prin Programul Operațional Regional (POR) și, intervenții în domeniul educației: sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate; intervenții în domeniul ocupării forței de muncă: sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii; susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu; intervenții în domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale): sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale); intervenții în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul); intervenții în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit: activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă; intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate – finanțare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), și-au luat zborul definitiv din posibila dezvoltare a municipiului nostru. După cum puteți observa din facsimilul ”sprijinului voluntar”, oferit în urmă cu un an și cinci luni, interesul edilului nostru nu tinde spre zero, ci cu mult minus sub zero, deoarece nu se explică apariția multilateralului Bălănică, ”colonelul” generalului de nisip Chirvăsuță, desemnat să aibă grijă de soldații fideli pentru a nu se abate din frontul MISTRAL (Istrate Dan, Popovici Cristian, Armeanu Dan, Crăciun George și alți fini și afini, gen Papuc Liviu). Mă așteptam să mă contrazică Traian Bălănică, dar să încheie lamentabil contrazicîndu-se singur... o reală surpriză! Să citim: Traian Bălănică: „Informația apărută precum că GAL „Anton Cincu” a ratat o finanțare de 7 milioane de euro este falsă. Pentru GAL-urile urbane abia acum se face o inventariere a lor, pentru că înființarea acestor tip de GAL-uri este de dată recentă, nu sunt cuprinse într-o federație ca la gal-urile rurale. Nu a existat nici o sesiune de depunere de proiecte pentru gal-urile urbane. În cazul nostru, însăși faptul că s-a întârziat foarte mult prin Consiliul local, și deci nu puteam să aplicăm pentru o axă de finanțare, neavând niciun bilanț raportat finalizat de an”.   Magistral: În cazul nostru, însăși faptul că s-a întârziat foarte mult prin Consiliul local, și deci nu puteam să aplicăm pentru o axă de finanțare... Așadar nu putea, pentru că nu poate de felul lui, nu că n-ar fi avut unde să aplice, pentru că Ministerul Fondurilor Europene îl contrazice: ”Azi, 16 februarie 2018 - POR&POCU: S-a publicat rezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală Ministerul Fondurilor Europene a publicat rezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanțare în cadrul mecanismului DLRC, în conformitate cu art. 32-35 ale Regulamentului UE nr. 1303/2013. În data de 28 decembrie 2017 MDRAPFE a publicat Rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a SDL (anterior depunerii contestațiilor). Ca urmare a soluționării contestațiilor, precum și a aprobării Strategiilor selectate pentru finanțare la nivelul Comitetului Comun de Selecție, a fost stabilită Lista finală a SDL selectate pentru finanțare, după cum urmează: Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 35 SDL au fost selectate pentru finanțare, 10 SDL fiind considerate definitiv respinse; Pentru regiunile mai dezvoltate (regiunea BI), 2 SDL au fost selectate pentru finanțare, iar 2 SDL au fost respinse. Conform comunicatului oficial, această situație reprezintă rezultatul final al procesului de evaluare și selecție, urmând ca strategiile selectate pentru finanțare să fie implementate sub coordonarea GAL-urilor, în acord cu prevederile Orientărilor pentru GAL privind implementarea SDL (etapa a III-a a mecanismului DLRC) și cu instrucțiunile/ghidurile celor două Autorități de Management finanțatoare (AMPOR și AMPOCU). Comunicatul mai precizează că toate cele 49 de GAL-uri participante la evaluare vor fi notificate în scris (prin e-mail) în perioada imediat următoare, cu privire la rezultatul final al procesului de evaluare, al punctajului obținut sau al motivelor de respingere a SDL, după caz.”, sursa: MFE În consecință: formula matematică alcătuită din 28.12.2017 – raport preliminar scăzut din raportul final, 16.02.2018 – împărțit radical la data asocierii ideologice, rezultă conglomerat de grup infracțional tangențial cu deturnarea de fonduri conform teoremelor din Reg. 1303/2013, Cod Fiscal și Cod Penal. Dacă luăm în calcul vicepreședinția Activelor Statului coroborată cu vicepreședinția colegialității de apartament cu șefa finanțelor tecucene, avem posibilitatea metodei reducerii la absurd ca rezultatul să fie unul asimptotic. Pînă la urmă, nu e foarte interesant ce pățesc ei ci dureros ce-am pățit noi, am pierdut... nu banii ci posibilitatea unei infrastructuri sociale, necesare tuturor. Aveți atașate listele GAL-urilor Urbane din România. M-aș bucura să găsiți voi Tecuciul. Rezultat evaluare Lista GAL-urilor Urbane admise si respinse      ...

februarie 19 2018 / Nu sunt comentarii / Citeste in continuare... »

BITTNET (BNET) ÎNREGISTREAZĂ CEL MAI BUN AN, DE LA LISTAREA PE PIAȚA AeRO A BVB

2017 a adus o creștere organică pentru Bittnet de 60% și un profit net de 1,7 milioane lei GECAD...

februarie 19 2018 / Nu sunt comentarii / Citeste in continuare... »

Va rămîne Tecuciul fără Hurdubae sau Hurdubae fără primărie?

O întrebare la care Agenția Națională de Integritate va răspunde în curînd. Vineri, 26 ianuarie 2018, Agenția Națională de...

februarie 16 2018 / Nu sunt comentarii / Citeste in continuare... »

Pierdut CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

RIOAMA NELTRANS MGM SRL, CUI 34993286, J17/1114/2015, cu sediul social în Tecuci, strada Focșa, nr. 40, județul Galați declar...

februarie 13 2018 / Nu sunt comentarii / Citeste in continuare... »
Horoscop

Local

Știrea falsă este adevărată

Adio, dar rămîn cu tine! Șapte milioane de euro, destinate infrastructurii sociale pe principiul dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD),  adică aceste tipuri de intervenții eligibile: construire/reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar...

Feb 19, 2018 / Mai mult » Știrea falsă este adevărată

National

BITTNET (BNET) ÎNREGISTREAZĂ CEL MAI BUN AN, DE LA LISTAREA PE PIAȚA AeRO A BVB

2017 a adus o creștere organică pentru Bittnet de 60% și un profit net de 1,7 milioane lei GECAD NET, achiziționată de Bittnet în anul 2017, a încheiat anul cu o cifră de...

Feb 19, 2018 / Mai mult » BITTNET (BNET) ÎNREGISTREAZĂ CEL MAI BUN AN, DE LA LISTAREA PE PIAȚA AeRO A BVB

IT&TECH

Vodafone: Exista fire secrete care le permit autoritatilor sa ne asculte convorbirile in timp real


Warning: fopen(http://www.ziarulsemnal.ro/wp-content/uploads/2014/06/vodafone2-452x1024.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/r48051semn/ziarulsemnal.ro/wp-content/plugins/hungred-image-fit/hungred-image-fit.php on line 318
Invalid file stream.