Anunt important

oct. 5th, 2013 in sectiunea Alte stiri.

Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Corod initiaza procedura de vânzare prin licitatie publică deschisă cu strigare pentru „Instalatie de producere, sortare si concasare agregate”

Preţul de pornire al licitaţiei  este de  : 822.240lei;

Valoarea garanţie de participare este de 10% din din pretul publicat in anuntul de vanzare.

DOCUMENTE DE PARTICIPARE:

-cerere de inscriere la licitatie;

-dovada privind depunerea garantiei de participare;

-dovada platii taxei de participare la licitatie in cuantum de 100 lei;

-imputernicirea persoanei care reprezinta pe ofertant ;

-documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului:

•Data limita pentru depunerea ofertelor este09.10.2013,ora 09,00.
•Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul primariei Corod,judetul Galati in data de 09.10.2013 ora 10,00.
•Persoana de contact,Jr. Cucoara Pavel.telefon:0236/864006/21;

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal