Anunț prelungire apel de selecție proiecte 4.121 – „Modernizarea exploatatiilor agricole” și 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare „.

Ian 23rd, 2015 in sectiunea Alte stiri.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță prelungirea, până la epuizarea fondurilor disponibile, a  sesiunii de cereri de proiecte pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală: 4.121 – „Modernizarea exploatatiilor agricole” și 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare „.

1. Data publicării: 23.01.2015;  Nr.de referință: M 4.121/4/2014; M 421/3/2014

 2. Tipuri de beneficiari eligibili:

 Masura 4.121: fermierii; persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se  autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare; grupurile de producători şi cooperativele, cu condiţia ca investiţiile   realizate să deservească interesele propriilor membri.

 Masura 421: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei submăsuri;  alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul  GAL Siretul Verde.

3.Fonduri disponibile: bMasura 4.121  –  8449 €;  Masura 421 –  5000  €;

4.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: Masura 4.121  –  8449 €;  Masura 421 –  5000  €;

5. Data limită de depunere a proiectelor: : sesiune cu depunere continuă, până la epuizarea fondurilor disponibile;

6. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde”  din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, în intervalul orar 10:00 – 15:00 de luni până vineri inclusiv;

7. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI , disponibil în format electronic pe site-urile  www.apdrp.ro și www.siretulverde.ro; în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport de hârtie la sediul GAL Siretul Verde;

8. Datele de contact ale GAL, unde solicitanții pot obține informații detaliate: Sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, județul Vrancea. Telefon/fax 0237/702 100. E-mail: gal@siretulverde.ro.

ASOCIAŢIA  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE

Presedinte: ADRIAN COLIN

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal