ANUNŢ privind ADMITEREA 2011

mai 13th, 2011 in sectiunea Ultimele stiri, Alte stiri.

în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor

 Numărul de locuri aferente Poliţiei Române, sesiunea 2011, sunt următoarele:

1. Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti

         – specializarea „ordine şi siguranţă publică”- forma de învăţământ de zi – 200 locuri;

        – specializarea „drept”- 50 locuri

2. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina-650 locuri;

3. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca- 150;

4.Şcoala Militară de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă,,Pavel Zăgănesc’’Boldeşti-4 locuri pentru subofiţeri şi 4 locuri maiştri militari auto;

5. Academia Tehnică Militară

        a) Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare- Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărarea şi securitatea naţională – 18 locur;

6.Academia Forţelor Terestre,, Nicolae Bălcescu’’Sibiu

        a) Ştiinţe militare şi informaţii –Finanţe-contabilitate:1 loc;

       b)Ştiinţe administrative – Intendenţă:1 loc.

        Recrutarea candidaţilor pentru cele 8 locuri – 4 locuri subofiţeri şi 4 locuri maiştri militari auto, personal ce urmează a fi pregătit, pentru nevoile Poliţiei Române, prin cursuri de zi la nivelul Şcolii Militare de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă,, Pavel Zăgănescu’’ Boldeşti se realizează de către structurile de resurse umane ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

     Pentru locurile scoase la concurs în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în şcolile de agenţi de poliţie şi pentru locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale se recrutează bărbaţi şi femei, indiferent de specializări.

Recrutarea se realizează potrivit procedurilor în vigoare, în raport de locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora.

Candidaţii care optează pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru

Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, pot participa şi la concursul de admitere pentru una din şcolile de agenţi de poliţie.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – FacuItatea de Poliţie se primesc de către structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, până la data de 03.06.2011, iar pentru şcolile de agenţi de poliţie până la data de 01.07.2011 .

          Testarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de instituţia de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit planificării întocmite împreună cu şefii structurilor de resurse umane, astfel:

•        pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior: în perioada 30 mai – 18 iunie 2011;

•        pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal: în perioada 04 – 15 iulie 2011.

Concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se organizează şi se desfăşoară într-o singură sesiune, în perioada 17 – 29.07.2011, conform graficului postat pe site-ul de internet al acestei instituţii.

Concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie ale M.A.I. se desfăşoară în perioada 20.08-02.09.2011, conform graficelor stabilite de către instituţiile de învăţământ.

 Înscrierile se fac de luni până vineri între orele 9.00 – 11.00 şi 13.00 – 15.00  la Serviciul Management Resurse Umane al I.P.J. Galaţi, situat în mun. Galaţi, str. Brăilei nr.200 .

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la Serviciul Management Resurse Umane al I.P.J. Galaţi, la telefon  0236/407000 interior 20114 sau la adresa de internet http://gl.politiaromana.ro.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal