Kaufland România își oferă spațiul din magazine pentru a găzdui producătorii locali mici de legume fructe care întâmpină dificultăți în comercializarea mărfii în această perioadă »

Kaufland România își oferă spațiul din magazine pentru a găzdui producătorii locali mici de legume fructe care întâmpină dificultăți în comercializarea mărfii în această perioadă

Producătorii mici locali de legume fructe din întreaga țară sunt invitați să se înscrie până pe 7 decembrie 2020 în program, printr-un e-mail la office@kaufland.ro;  București, 27 noiembrie 2020 – Pentru a fi alături de producătorii mici de legume fructe afectați de dificultăți în perioada aceasta, Kaufland România își pune la dispoziție spațiile din magazine, pentru ca aceștia să își poată comercializa în continuare marfa, în condiții sporite de siguranță și confort pentru clienți.  Compania înțelege nevoia de a susține micii producători locali de legume fructe afectați de necesitatea de a oferi măsuri sporite de siguranță, esențiale în contextul actual, sau de temperaturile scăzute de afară, și lansează astfel o invitație către aceștia de a utiliza suprafețele de vânzare din […]

Anunț public »

Anunț public

ARJOCU M. STELIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, CUI 42056937, F17/711/2019, cu sediul social în sat Matca, comuna Matca, județul Galați, declar pierdute Certificatul de înregistrare și Certificatul constatator pentru activitățile desfășurate la sediul beneficiarului. Le declar nule.  

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu »

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

VALVIO PROD SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ‘‘Schimbare destinație din anexă gospodărească – C2 în depozit materiale de construcții și depozit îngrășăminte chimice’’, propus a fi realizat în intravilanul comunei Matca, cod poștal 807185, TARLA 46/1, PARCELA 414/3-1,4, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de Mediu – Documentații procedură EIA și EA- Memorii de prezentare 2020 și la punctul de lucru a SC CONSREC TRAINING SRL, str. Basarabiei, nr. 212, județul Galați. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.  

»

BLK OIL BALCAN SRL, cu sediul în Tecuci, str. Siretului, nr. 3, județul Galaţi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare rezervor și pompă distribuție carburanți în incinta stației de distribuție carburanți existentă” propus a fi amplasat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 128, județul Galaţi. Informaţii privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galaţi, www.apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acord de mediu – Documentații procedură EIA și EA – Memorii de prezentare 2020 și la sediul titularului BLK OIL BALCAN SRL Tecuci, str. Siretului, nr. 3, județul Galaţi. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro.  

Anunț public »

Anunț public

SC TRALMA SRL, CUI RO17253318, J17/363/2005 cu sediul social în sat Corod, comuna Corod, nr. 537, județul Galați, declar pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR pentru punctul de lucru din sat Drăgănești, comuna Drăgănești, nr. 1010, județul Galați. Il declar nul.   

ANUNȚ PUBLIC »

ANUNȚ PUBLIC

S.C. BLK OIL BALCAN S.R.L. cu sediul  în Tecuci, str. Siretului nr. 3, județul Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Amplasare rezervor și pompă distribuție carburanți în incinta stației de distribuție carburanți existentă” pe amplasamentul din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 128, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 08.30- 16.00 și vineri între orele 08.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, A.P.M. Galați.

Anunț public »

Anunț public

S.C. TECNOGLASS CONSTRUCT S.R.L. prin administrator Andrei Cristina Laura anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hala de producție” propus a fi realizat pe amplasament situat în comuna Cosmești, T27/P173/ str. –, nr.–, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul S.C. TECNOGLASS  CONSTRUCT S.R.L din localitatea Cudalbi str. –, nr. -,  județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele 08:30 – 16:00 și vineri între orele 08:30 – 13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, din Galați str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

GAL Siretul Verde – apel de selecție pentru Măsura 7/6B „Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde” »

GAL Siretul Verde – apel de selecție pentru Măsura 7/6B „Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde”

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, începând cu 25.08.2020, a sesiunii numărul 1/2020  de cereri de proiecte pentru Măsura 7/6B „Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde”. Depunerea proiectelor se realizează continuu, până la epuizarea fondurilor, cu selecție lunară. Data lansării apelului de selecție: 25.08.2020 Data limită de depunere a proiectelor: la epuizarea fondurilor,  dar nu mai puțin de 30 de zile Măsura lansată prin apelul de selecție: M 7/6B- „Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde” Beneficiari eligibili: Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (A.D.I) Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare Întreprinderi sociale GAL Siretul Verde, în condițiile în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul (cu aplicarea de măsuri de evitare […]

ANUNȚ PUBLIC »

ANUNȚ PUBLIC

FLOREA GHIȚĂ, titular al proiectului ”CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Tecuci, cod poștal 805300, tarlaua T152, parcela T828, nr. Cadastral 110019. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu →  Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării […]

Anunț »

Anunț

Pierdut certificate constatatoare, anexa sedere sociala și puncte de lucru pentru SC PORTA BELLA SRL cu Nr de ordine: J17/168/1996 și CUI: 8068362. Le declar nule.

Copyright © 2012 Ziarul Semnal