NE MĂRIM ECHIPA!!! »

NE MĂRIM ECHIPA!!!

MATRIX CLUB – RESTAURANT, HOTEL angajează personal pentru BUCĂTĂRIE, BAR! Relații la telefoanele: 0751 024 092 și 0770 349 329.

Anunț public »

Anunț public

GHILIMAN SERAMENTE SRL, cu sediul social în Sat UMBRĂREȘTI–DEAL, Comuna UMBRĂREȘTI, Nr. 256, Județul Galați, având număr de înregistrare la registrul comerțului J17/1256/2011,  CUI 29192486, declar pierdute Certificatele Constatatoare. Le declar nule.  

COMUNICAT DE PRESĂ »

COMUNICAT DE PRESĂ

Grant pentru capital de lucru acordat LION TOUR S.R.L. LION TOUR S.R.L. anunta lansarea proiectul cu titlul ”GRANT 2” proiect nr. RUE 16124 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 01.09.2021. Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societății LION TOUR S.R.L. din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: -menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni, -menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum […]

Anunț public »

Anunț public

S.C. PETCONPET S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extindere spălătorie auto self service cu un post deschis”, propus a fi amplasat în intravilanul Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 134, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro, secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedură EIA și EA – Memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului, S.C. PETCONPET S.R.L., Tecuci, str. Cpt. Gh. Decuseară, nr. 11, bl. C6, sc. 3, et. 3, ap. 51, județul Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro.

Anunț public »

Anunț public

Subsemnații STAN ADRIAN ȘI STAN ANDRA titulari al proiectului “Construire magazin (îmbrăcăminte, încălțăminte și alte accesorii)” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire magazin (îmbrăcăminte, încălțăminte și alte accesorii)” propus a fi amplasat în Municipiul Tecuci, str. Nicorești, nr. 87, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/decizia_etapei_de_incadrare-14276. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236/471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

ANUNȚ MEDIU »

ANUNȚ MEDIU

Subsemnații Pavel Ionuț si Pavel Mihaela Anca titulari ai proiectului “Construire magazin agricol și împrejmuire 3 laturi” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire magazin agricol și împrejmuire 3 laturi” propus a fi amplasat în Municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr. 48, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresa de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/decizia_etapei_de_incadrare-14276. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236/471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

ANUNŢ PUBLIC »

ANUNŢ  PUBLIC

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Gohor, titular al planului “Plan de amenajare pastorală, comuna Gohor, judetul Galati”, cu amplasamentul în comuna Gohor, judetul Galati, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul titularului, Strada Principală, nr. 711, comuna Gohor, judetul Galati, zilnic, de luni până joi, între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul A.P.M. Galaţi în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ PUBLIC »

ANUNŢ  PUBLIC

Unitratea Administrativ-Teritorială comuna Gohor, titular al planului „Plan de amenajare pastorală, comuna Gohor, județul Galați”, cu amplasamentul în comuna Gohor, județul Galați, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul titularului, Strada Principală, nr. 711, comuna Gohor, județul Galați, zilnic, de luni până joi, între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul A.P.M. Galaţi în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Anunț public »

Anunț public

POHRIB ALINA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul profesional în sat UMBRĂREȘTI, Comuna UMBRĂREȘTI, Str. DIMITRIE CANTEMIR, Nr. 478, Județul GALAȚI, CUI: 38589680, având nr. de ordine în registrul comerțului: F17/664/2017, declar pierdute Certificatul de Înregistrare și Certificatele Constatatoare. Le declar nule. 

ANUNȚ PUBLIC »

ANUNȚ PUBLIC

ENUȚĂ GABRIEL ȘI ENUȚĂ VALERIA, titular al proiectului ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL,, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL,, propus a fi amplasat în comuna Liești, str.Anghel Saligny, nr. 128, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/decizia_etapei_de_incadrare-14276.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax: 0236/471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Galați.

Copyright © 2012 Ziarul Semnal