Anunț »

Anunț

Pierdut certificate constatatoare, anexa sedere sociala și puncte de lucru pentru SC PORTA BELLA SRL cu Nr de ordine: J17/168/1996 și CUI: 8068362. Le declar nule.

APEL DE SELECȚIE – versiune simplificată – Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/3A – 1/2020; M4/5B -1/2020; M6/6B – 1/2020; M11/6C – 1/2020 »

APEL DE SELECȚIE – versiune simplificată – Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/3A – 1/2020; M4/5B -1/2020; M6/6B – 1/2020; M11/6C – 1/2020

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, din 28.05.2020, a sesiunii de cereri de proiecte pentru măsurile: M2/3A – COMERȚ INOVATIV ȘI PIEȚE LOCALE ÎN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE M4/5B – FERME VERZI M6/6B – DEZVOLTAREA SPAȚIULUI RURAL M11/6C – BANDĂ LARGĂ , E-GUVERNARE ȘI OPERAȚIUNI CONEXE Depunerea proiectelor se realizează continuu, până la epuizarea fondurilor, cu evaluare lunară. Data lansării apelului de selecție: 28.05.2020; Beneficiari eligibili: M2/3A: – fermieri organizați din punct de vedere legal, grupuri și organizații de producători agricoli, cooperative agricole.                               M4/5B: – entități private care își desfășoară activitatea în domeniul agricol, cu sediul în teritoriul GAL Siretul Verde;          […]

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR »

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR

VIEWPOINT DESIGN SRL, CUI 21840230, J17/925/31.05.2007, cu sediul social în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 135A, bl. T5, sc. 1, et. 1, ap. 6, județul Galați, declar pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR pentru sediu secundar. Îl declar nul.

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR »

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR

VIEWPOINT DESIGN SRL, CUI 21840230, J17/925/31.05.2007, cu sediul social în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 135A, bl. T5, sc. 1, et. 1, ap. 6, județul Galați, declar pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR pentru sediu secundar din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 96D, bl. B, scara 2, camera 2, etaj parter, județul Galați. Îl declar nul.

Anunț public »

Anunț public

U.A.T. COMUNA GOHOR anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înfiinţare distribuţie gaze naturale în comuna Gohor, judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în comuna Gohor, județul Galați, satele IREASCA, GOHOR, NĂRTEȘTI și GARA-BERHECI.         Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați şi la sediul Primăriei comunei Gohor în zilele de luni – joi, între orele 8.30 – 16.00 şi vineri între orele 8.30 – 13.30. Observaţile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galaţi. Primar, Gelu SÎRGHIE

Anunț PUBLIC »

Anunț PUBLIC

FLOREA GHIȚĂ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Tecuci, cod poștal 805300, tarlaua T152, parcela T828, nr. Cadastral 110019. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la domiciliul lui FLOREA GHIȚĂ în comuna Matca, str. Alexandru cel Bun, nr. 26, în zilele de luni-joi între orele 0830-1600 și vineri între orele 0830-1330. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.  

Anunț public »

Anunț public

S.C. SCUTARIU PANIFICAȚIE S.R.L. cu sediul în sat Ciorăști, comuna Priponești, nr. 445, județul Galați, intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați, avizul de gospodărire a apelor pentru realizarea „Investiție inițială pe Schema de ajutor de Stat GBER, SM 4.2., privind înființarea unei noi unități de producție în domeniul panificației” în satul Ciorăști, comuna Priponești, județul Galați. Această investiţie este o investiție nouă, Proiectul face parte din Schema de ajutor de Stat GBER, SM 4.2. privind înființarea unei noi unități de producție în domeniul panificației” în satul Ciorăști, comuna Priponești, județul Galați. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii sau recomandări pot contacta solicitantul de aviz sau depune la Primăria comunei Priponești, județul Galați.

Apel de selecție nr. 1/2019 – varianta simplificată – Măsura M1/1B – ”Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali” »

Apel de selecție nr. 1/2019 – varianta simplificată – Măsura M1/1B – ”Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali”

Data lansării apelului de selecție: 12.12.2019 Măsura lansată prin apelul de selecție – M1/1B – ”Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali” Tipurile de beneficiari eligibili: PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură. – Fermieri; – Micro-întreprinderi și întreprinderi mici; – Organizații neguvernamentale; – Consilii locale; – Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în […]

BULETIN INFORMATIV – Misiuni de sărbători »

BULETIN INFORMATIV – Misiuni de sărbători

Peste 130 de jandarmi vor fi în stradă cu ocazia manifestărilor religioase şi artistice dedicate sărbătoririi Zilelor Sfântului Apostol Andrei cât şi a Zilei Naţionale a României.             În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, jandarmii gălăţeni se vor afla în dispozitive de ordine și siguranță publică, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, pentru prevenirea faptelor de natură antisocială care ar putea afecta siguranța cetățenilor. Oamenii legii vor fi prezenţi în stradă şi vor patrula pe traseele de deplasare către zonele unde sunt organizate evenimente artistice, precum şi în zone aglomerate.          Având în vedere numărul mare de cetăţeni care vor participa în municipiul Galaţi la pelerinajul de la Catedrala Arhiepiscopală cât şi la […]

Anunț PUBLIC »

Anunț PUBLIC

U.A.T. COMUNA GOHOR, titular al proiectului “Betonare drum vicinal “Cimitir” sat Ireasca, comuna Gohor, judeţul Galaţi”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Betonare drum vicinal “Cimitir” sat Ireasca, comuna Gohor, judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în satul Ireasca, comuna Gohor, județul Galaţi. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, municipiul Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, județul Galaţi în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri, orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro la secţiunea: Reglementări®Acordul de mediu®Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta […]

Copyright © 2012 Ziarul Semnal