Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR »

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR

MUNTEANU C. ȘTEFAN INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, CUI 27235645, cu sediul social în sat Mândrești, str. Ivan Mândru, nr. 105, com. Valea Mărului, jud. Galați, declar pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR activități la beneficiar. ÎL DECLAR NUL.

Anunț ANGAJARE »

Anunț ANGAJARE

SC BRISE GROUP SRL, punct de lucru baza Tecuci, angajează LABORANT/Ă. Persoană de contact: Ilie George Bogdan, telefon: 0758.026.200, mail: bazatecuci.@brisegroup.ro. 

Vand apartament »

Vand apartament

Vând apartament Tecuci, zona Centru, str. 1 Decembrie, 2 camere, renovat, termopane, centrală termică, mobilat. Preț 30.000 euro. Relații la telefon 0764.400.236 

Anunț MEDIU »

Anunț MEDIU

S.C. AFIMEX S.R.L. TECUCI, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Hală pentru depozitare de materiale”, propus a fi realizat pe amplasament situat în intravilan sat Brăhășești, com. Brăhășești, T 12, P 156, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați. str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul S.C. AFIMEX S.R.L. Tecuci, din mun. Tecuci, str. Vasile Alecsandri, nr. 4, bl. Z3, sc. 3, et. 1, ap. 15, jud. Galați, în zilele de luni-joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30. Obsevațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați.

Pierdut Certificat constatator »

Pierdut Certificat constatator

SC PULLMAX SRL, cu sediul social în Tecuci, str. E. Teodoroiu, nr. 1, bl. N1, ap. 9, CUI 7746564, înregistrată la Registrul Comerțului Galați cu numărul J17/1440/28.09.1995, declar pierdut Certificat constatator (anexă) sediul social. ÎL DECLAR NUL.

Anunț CONDOLEANȚE »

Anunț CONDOLEANȚE

S-a ridicat la cer sufletul generos a celei care a fost asistenta medicală IOANA BORȘ. Cu ochii în lacrimi îi închinăm eternitatea iubirii și neuitării noastre. Fie-i sufletul luminat și îngerii aproape! Fam. MOISE VIRGIL 

Anunț DECES »

Anunț DECES

Cu adâncă durere în suflet, familia anunță trecerea în neființă a celei care a fost asistenta medicală IOANA BORȘ. Trupul neînsuflețit este depus la Catedrala ”Sf. Gheorghe” din Tecuci, iar înmormântarea va avea loc joi, 08.06.2017, ora. 12.00. Dumnezeu să o odihnească în pace!  

Anunț LICITAȚIE »

Anunț LICITAȚIE

     Unitatea Administrativ Teritorială comuna Corod, C.I.F. 4393166, telefon contact: 0236/864006, inițiază procedura de vânzare prin licitație publică a următoarelor suprafețe: 1093 mp; 565 mp; 531 mp; 767,5 mp; 776,5 mp; 1122,5 mp; 162 mp, situate în intravilanul comunei Corod, care aparțin domeniului privat al comunei Corod, județul Galați.       Valoarea garanției de participare este 10% din prețul de pornire a licitației.       Taxa de înscriere la licitație este de 100 lei.       Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 26.06.2017.       Data limită pentru depunerea ofertelor este 30.06.2017 ora 09.00.       Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Corod, județul Galați în data de 30.06.2017, ora 10.00.         Informații suplimentare se pot obține […]

Pierdut Certificat constatator »

Pierdut Certificat constatator

SC VINALCOOL SRL cu sediul social în Tecuci, str. Rodnei, nr. 1B, jud. Galați, CUI 10131232, J17/36/1998, declar pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR – activități la beneficiar. ÎL DECLAR NUL. 

Anunț public »

Anunț public

„U.A.T. comuna Gohor, titular al proiectului „Şanţ dalat adiacent DC 88 sat Ireasca, comuna Gohor,  judeţul Galaţi” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Şanţ dalat adiacent DC 88 sat Ireasca, comuna Gohor, judeţul Galaţi” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Gohor, judeţul Galaţi. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi orele 830– 1600, vineri, orele 830 – 1330, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anmp.ro – reglementări – acordul de mediu – proiect decizie etapa de […]

Copyright © 2012 Ziarul Semnal