Anunț public »

Anunț public

S.C. SCUTARIU PANIFICAȚIE S.R.L. cu sediul în sat Ciorăști, comuna Priponești, nr. 445, județul Galați, intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați, avizul de gospodărire a apelor pentru realizarea „Investiție inițială pe Schema de ajutor de Stat GBER, SM 4.2., privind înființarea unei noi unități de producție în domeniul panificației” în satul Ciorăști, comuna Priponești, județul Galați. Această investiţie este o investiție nouă, Proiectul face parte din Schema de ajutor de Stat GBER, SM 4.2. privind înființarea unei noi unități de producție în domeniul panificației” în satul Ciorăști, comuna Priponești, județul Galați. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii sau recomandări pot contacta solicitantul de aviz sau depune la Primăria comunei Priponești, județul Galați.

Apel de selecție nr. 1/2019 – varianta simplificată – Măsura M1/1B – ”Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali” »

Apel de selecție nr. 1/2019 – varianta simplificată – Măsura M1/1B – ”Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali”

Data lansării apelului de selecție: 12.12.2019 Măsura lansată prin apelul de selecție – M1/1B – ”Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali” Tipurile de beneficiari eligibili: PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură. – Fermieri; – Micro-întreprinderi și întreprinderi mici; – Organizații neguvernamentale; – Consilii locale; – Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în […]

BULETIN INFORMATIV – Misiuni de sărbători »

BULETIN INFORMATIV – Misiuni de sărbători

Peste 130 de jandarmi vor fi în stradă cu ocazia manifestărilor religioase şi artistice dedicate sărbătoririi Zilelor Sfântului Apostol Andrei cât şi a Zilei Naţionale a României.             În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, jandarmii gălăţeni se vor afla în dispozitive de ordine și siguranță publică, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, pentru prevenirea faptelor de natură antisocială care ar putea afecta siguranța cetățenilor. Oamenii legii vor fi prezenţi în stradă şi vor patrula pe traseele de deplasare către zonele unde sunt organizate evenimente artistice, precum şi în zone aglomerate.          Având în vedere numărul mare de cetăţeni care vor participa în municipiul Galaţi la pelerinajul de la Catedrala Arhiepiscopală cât şi la […]

Anunț PUBLIC »

Anunț PUBLIC

U.A.T. COMUNA GOHOR, titular al proiectului “Betonare drum vicinal “Cimitir” sat Ireasca, comuna Gohor, judeţul Galaţi”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Betonare drum vicinal “Cimitir” sat Ireasca, comuna Gohor, judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în satul Ireasca, comuna Gohor, județul Galaţi. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, municipiul Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, județul Galaţi în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri, orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro la secţiunea: Reglementări®Acordul de mediu®Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta […]

Anunț MEDIU »

Anunț MEDIU

S.C DAECUN AUTO 2015 SRL, titular al proiectului, ,,Instalație de distribuție și alimentare cu GPL  la autovehicule TIP SKID”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul sus menționat propus a fi amplasat în Comuna Gohor, sat Gohor, Județul Galați, C.V. 8, P 125. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fudamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, Municipiul Galați, Str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Județul Galați în zilele de luni-joi orele 09.00-15-00 și vineri între orele 09.00-13.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări – Acordul de mediu – Proiect decizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare […]

Anunț »

Anunț

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOHOR, cu sediul în localitatea Gohor,  strada Principală, numărul 711, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de: Agent de pază, compartimentul Poliţie locală: trei posturi, conform HG 286/23.03.2011.   Concursul se va desfăşura astfel: – Proba scrisă în data de 11.12.2019, ora 09:00, – Proba interviu în data de 13.12.2019, ora 09:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – studii profesionale sau liceale absolvite cu sau fără diplomă; – vechime în muncă – nu este obligatorie – apt din punct de vedere medical; – constituie un avantaj domiciliul pe raza comunei; Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în […]

Anunț »

Anunț

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOHOR, cu sediul în localitatea Gohor, strada Principală, numărul 711, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de: Tehnician asistenţă socială: un post, conform HG 286/23.03.2011.  Concursul se va desfăşura astfel:   – Proba scrisă în data de 06.12.2019, ora 13:00, – Proba interviu în data de 09.12.2019, ora 13:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – studii medii, absolvite  cu diplomă de Bacalaureat; – vechime în muncă – nu este necesară ; – abilităţi şi competenţe: cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu; – constituie un avantaj domiciliul pe raza comunei Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în […]

Anunț »

Anunț

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOHOR, cu sediul în localitatea Gohor, strada Principală, numărul 711, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de: Şofer, treapta profesională I: un post, conform HG 286/23.03.2011.  Concursul se va desfăşura astfel:   – Proba scrisă în data de 06.12.2019, ora 09:00, – Proba interviu în data de 09.12.2019, ora 09:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – studii medii absolvite cu sau fără diplomă; – vechime în muncă – minim 5 ani; – posesor permis de conducere categoria: B, C, D, E; – constituie un avantaj domiciliul pe raza comunei Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în […]

Pierdut ACTE »

Pierdut ACTE

Pierdut portofel cu următoarele acte: Certificat înmatriculare AUTO; Permis de conducere pe numele Marc Vasile; Chitanță ROVINIETĂ AUTO, nr. GL 07 REP; Carte de alegător pe numele Marc Vasile; Permis de pescuit pe numele Marc Vasile;  Relații la telefon: 0741.636.575. SE OFERĂ RECOMPENSĂ!

Anunț MEDIU »

Anunț MEDIU

Daniș Marilena, cu domiciliul în Tecuci, str. Regele Ferdinand, nr. 6, jud. Galați, titular al proiectului “CONSTRUIRE MAGAZIE DEPOZITARE UNELTE” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE MAGAZIE DEPOZITARE UNELTE”, propus a fi amplasat în loc. Tecuci, str. Regina Maria, Nr. 1, jud. Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări-Acordul de mediu-proiect decizie etapa de încadrare. Publicul interesat […]

Copyright © 2012 Ziarul Semnal