ANUNŢ PUBLIC »

ANUNŢ  PUBLIC

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Gohor, titular al planului “Plan de amenajare pastorală, comuna Gohor, judetul Galati”, cu amplasamentul în comuna Gohor, judetul Galati, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul titularului, Strada Principală, nr. 711, comuna Gohor, judetul Galati, zilnic, de luni până joi, între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul A.P.M. Galaţi în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ PUBLIC »

ANUNŢ  PUBLIC

Unitratea Administrativ-Teritorială comuna Gohor, titular al planului „Plan de amenajare pastorală, comuna Gohor, județul Galați”, cu amplasamentul în comuna Gohor, județul Galați, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul titularului, Strada Principală, nr. 711, comuna Gohor, județul Galați, zilnic, de luni până joi, între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul A.P.M. Galaţi în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Anunț public »

Anunț public

POHRIB ALINA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul profesional în sat UMBRĂREȘTI, Comuna UMBRĂREȘTI, Str. DIMITRIE CANTEMIR, Nr. 478, Județul GALAȚI, CUI: 38589680, având nr. de ordine în registrul comerțului: F17/664/2017, declar pierdute Certificatul de Înregistrare și Certificatele Constatatoare. Le declar nule. 

ANUNȚ PUBLIC »

ANUNȚ PUBLIC

ENUȚĂ GABRIEL ȘI ENUȚĂ VALERIA, titular al proiectului ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL,, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL,, propus a fi amplasat în comuna Liești, str.Anghel Saligny, nr. 128, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/decizia_etapei_de_incadrare-14276.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax: 0236/471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Galați.

ANUNȚ MEDIU »

ANUNȚ MEDIU

S.C. LEONMAR S.R.L. cu sediul în sat Corod, comuna Corod, nr. 1732, județul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizație de mediu, în scopul desfășurării activităților cod CAEN rev. 2 – 3811 (cod CAEN rev. 1 – 9003) – Colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN rev. 2 – 4677 (cod CAEN rev. 1 – 5157) – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, pe amplasamentul din Municipiul Tecuci, T28, P. 104/20-104/20/2-104/21-104/21/2,104/22, județul Galați. Informațiile privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 – 14.00 la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, județul Galați, CP 800322. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului […]

Anunț public »

Anunț public

SC DIONDI SRL, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 123, bloc. A3B, sc. 3, ap. 56, județul Galaţi, înmatriculată la Registrul Comerțului Galaţi sub nr. J17/633/2010, cod unic de înregistrare fiscală nr. 27145526, declar pierdut Certificatului de înregistrare și Certificatele constatatoare emise de Registrul Comerțului. Le declar nule.

ANUNȚ MEDIU »

ANUNȚ MEDIU

Subsemnatul IORDAN VASILE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire spațiu alimentație publica” propus a fi realizat pe amplasament situat în Cv 15/P195, C.F. 101930, sat. Brăhășești, comuna Brăhășești, str. –, nr. –, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul  titularului Iordan Vasile din localitatea Brăhășești, str. Principală, nr. 107, bl. -, sc. -, ap. -, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele 08:30 – 16:00 și vineri între orele 08:30 – 13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, din Galați str. Regiment 11 Siret, nr. 2.  

Anunț public »

Anunț public

LUCDEMON WELDING SRL având sediul social în municipiul Tecuci, Aleea Teilor, Nr. 2, Bloc C1, Scara 1, Etaj 3, Ap. 12, județul Galați, CUI: 42805260, având numărul de ordine în registrul comerțului J17/784/2020, declar pierdut Certificatul Constatator pentru activitățile care se desfășoară la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii, pentru firma. Il declar nul.

Anunț public »

Anunț public

Subsemnații STAN ADRIAN ȘI STAN ANDRA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire magazin (îmbrăcăminte, încălțăminte și alte accesorii)” propus a fi realizat pe amplasamentul situat în municipiul Tecuci, str. Nicorești, nr. 87, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul titularului Stan Adrian și Stan Andra din localitatea Tecuci, str. Ghe. Petrașcu, nr. 27, bl. E3A, sc. 6, ap. 105, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele 08:30 – 16:00 și vineri între orele 08:30 – 13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, din Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

Anunț mediu »

Anunț mediu

Enuța Gabriel și Enuța Valeriu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Construire spațiu comercial”, propus a fi amplasat în comuna Liești, str. Anghel Saligny, nr. 128, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro, secțiunea Reglementări – Acord de mediu – Documentații procedură EIA și EA – Memorii de prezentare 2020 și la sediul titularului Enuța Gabriel și Enuța Valeriu, în sat Umbrărești-Deal, comuna Umbrărești-Deal, str. Al. I. Cuza, nr. 475, județul Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro. 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal