Anunț public »

Anunț public

FILIMON G. IULIAN I.I. cu sediul în Sat Matca, Comuna Matca, Nr. 351, Județul Galați având numărul de ordine în Registru Comerțului F17/189/2018, CUI:38888089, declar pierdute Certificatul de Înregistrare și certificatele constatatoare. Le declar nule. 

Anunț public »

Anunț public

BOBU MANUEL-IONUȚ PFA cu sediul în Sat Corod, Com. Corod,Str. MEȘTEȘUGARILOR, Nr. 97, Jud. Galați având numărul de ordine în Registru Comerțului F17/927/2014, CUI:  33909679, declar pierdut Certificat Constatator pentru activitățile care se desfășoară la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii. Îl declar nul.  

Anunț public »

Anunț public

CHIRIȚOIU C. VIOREL PFA, cu sediu în Sat Matca, Comuna Matca, Nr. 1372, Județul Galați având numărul de ordine în Registru Comerțului: F17/1090/2011, CUI: 28823597, declar pierdute Certificatul de Înregistrare și Certificatul constatator. Le declar nule.

Anunț public »

Anunț public

FOLGAR SERVICE 4 YOU S.R.L. J17/545/2019, CUI: 40714050,cu sediul profesional în sat Matca, comuna Matca, nr. 49A, județul Galați, declar pierdut Certificat constatator. Îl declar nul. 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu »

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC WASHIT SRL  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE 8 PISTE, CENTRALĂ TERMICĂ ȘI CALE DE ACCES ”, propus a fi realizat în intravilanul Mun. Tecuci, cod poștal 805300, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 140, Județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro, secțiunea Reglementări- Acordul de Mediu- Documentații procedură EIA și EA- Memorii de prezentare 2020 și la domiciliul titularului SC WASHIT SRL, Str. Mircea Eliade, nr. 24, Tecuci. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro

Anunț public »

Anunț public

DRĂGAN TUDORIȚA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, F17/296/2018, CUI: 39080447, cu sediu social în sat Furcenii Noi, comuna Cosmești, str. Mihai Eminescu, nr. 7, județul Galați, declar pierdute Certificatul de înregistrare și Certificatele constatatoare. Le declar nule.  

Anunț public »

Anunț public

BLK OIL BALCAN S.R.L., cu sediul în Tecuci, str. Siretului, nr. 3, județul Galați, titular al proiectului ”Amplasare rezervor și pompă distribuție carburanți în incinta stației de distribuție carburanți existentă”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Amplasare rezervor și pompă distribuție carburanți în incinta stației de distribuție carburanți existentă”, propus a fi amplasat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 128, jud. Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea : Reglementări → Acordul de mediu →Drafturi acte de reglementare → Proiect decizie etapă […]

Anunț public »

Anunț public

ARJOCU M. STELIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, F17/711/2019, CUI 42056937, cu sediul profesional în sat Matca, comuna Matca, județul Galați, declar pierdut Certificat constatator pentru sediul profesional. Îl declar nul. 

Anunț public »

Anunț public

NICOSIM COUTURIER S.R.L., CUI 36672037, J17/1518/25.10.2016, cu sediul social în sat Barcea, comuna Barcea, str. Preot Păcuraru , nr. 1309, județul Galați, declar pierdut Certificat constatator ACTIVITĂȚI LA BENEFICIAR. Îl declar nul. 

Anunț public »

Anunț public

ȘTEFI RENT INDUSTRIAL S.R.L. cu sediul în sat Matca, comuna Matca, Nr. 243, Constructia 1, Județ Galați, CUI 41612120, înregistrată la ONRC cu J17/1613/06.09.2019 declar pierdut Certificat Constatator pentru activitățile desfășurate la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii. Îl declar nul.

Copyright © 2012 Ziarul Semnal