Anunț LICITAȚIE PUBLICĂ »

Anunț LICITAȚIE PUBLICĂ

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Corod, C.I.F.4393166, telefon contact: 0236/864006, inițiază procedura de închiriere prin licitație publică a următoarei suprafețe: 36 m.p., situat în intravilanul comunei Corod, care aparține domeniului public al comunei Corod, județul Galați. Prețul de pornire al licitației este de 418 lei/lună. Taxa de participare la licitație este de 100 lei. Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea calculată pentru redeventa anuală minimă. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 31.05.2019. Data limită pentru depunerea ofertelor este 31.05.2019 ora 09.00. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Corod, județul Galați în data de 03.06.2019, ora 10.00.  Informații suplimentare se pot obține de la sediul U.A.T. Corod, județul Galați. Persoana de contact d-l […]

Întâlnire PROMOȚIA 1969 »

Întâlnire PROMOȚIA 1969

Promoția 1969 de absolvenți ai Liceului Teoretic nr. 1 Tecuci organizează întâlnirea aniversară de 50 de ani, pe data de 8 iunie 2019. Telefon contact: 0721.558.941.

Asociația ”GAL TECUCI” – Apel de selecție – varianta simplificată, Măsura M2/2B – ”Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri” »

Asociația ”GAL TECUCI” – Apel de selecție – varianta simplificată, Măsura M2/2B – ”Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri”

Data lansării apelului de selecție: 11.06.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție – M2/2B Tipurile de beneficiari eligibili: Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50 % + 1 din acţiuni. *Art. 2 (1) n – „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul […]

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – APEL DE SELECȚIE – versiune simplificată »

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – APEL DE SELECȚIE – versiune simplificată

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 8/6B – 1/2018 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE anunță lansarea, în perioada 22.05 – 31.05.2018, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M8/6B „Susținerea inițiativelor societății civile din teritoriul GAL Siretul Verde”. Data lansării apelului de selecție: 22.05.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție: M8/6B „Susținerea inițiativelor societății civile din teritoriul GAL Siretul Verde” Beneficiari eligibili: • Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare, unități de cult, conform legislației în vigoare Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: Fondul disponibil alocat acestei sesiuni pe M8/6B este de 28.871 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 28.871 […]

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR »

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR

CONSTRUCT SINTETIC SRL, CUI 33355948, J17/764/07.07.2014, cu sediul social în sat Cosmești, comuna Cosmești, nr. 514, județul Galați, declar pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR activități la beneficiari. Îl declar nul.

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR »

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR

CONSTRUCT SINTETIC SRL, CUI 33355948, J17/764/07.07.2014, cu sediul social în sat Cosmești, comuna Cosmești, nr. 514, județul Galați declar pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR pentru sediul social. Îl declar nul.

ENGIE One, produs unic pe piața energiei »

ENGIE One, produs unic pe piața energiei

Electricitate, gaz și servicii tehnice cu un singur contract și o singură factură, cu valoare fixă lunară ENGIE România lansează un produs integrat, unic pe piaţa de energie din România, ENGIE One. Acesta este primul pachet integrat constând în furnizarea de electricitate, gaze naturale şi servicii tehnice pentru siguranţa locuinței (verificări și revizii tehnice ale instalației de gaze naturale și centralei termice) ce poate fi accesat online prin încheierea unui singur contract. Pentru toate aceste servicii clientul va primi lunar o singură factură, cu o valoare fixă, stabilită în funcţie de tipul de locuinţă cu o regularizare financiară o singură dată, anual. Clienții au posibilitatea de a alege oferta de preț cu valabilitate de 12 sau 24 de luni, printr-un […]

ANUNȚ PUBLIC »

ANUNȚ PUBLIC

PFA BALCAN BOGDAN – COSMIN, titular al proiectului ”MODERNIZARE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SKID GPL, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI, UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER ÎN SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare asupra mediului, pentru proiectul ”MODERNIZARE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SKID GPL, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI, UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER ÎN SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”, propus a fi amplasat în județul Galați, comuna Cosmești, satul Furcenii Noi, cod poștal 807088, sau identificat prin CF nr. 103460, CV 23, P 653. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. […]

ANUNȚ PUBLIC »

ANUNȚ PUBLIC

BALCAN BOGDAN – COSMIN PFA, titular al proiectului ”MODERNIZARE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SKID GPL, PARCAJE, RACORDURI, UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE ȘANTIER”, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare asupra mediului, pentru proiectul ”MODERNIZARE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SKID GPL, PARCAJE, RACORDURI, UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE ȘANTIER”, propus a fi amplasat în județul Galați, municipiul Tecuci, cod poștal 805300, strada 1 Decembrie 1918, nr. 128, sau identificat prin plan de situație, număr cadastral Cad 107874. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi între orele 08.30 – 16.00 și […]

Anunț ANGAJARE »

Anunț ANGAJARE

Pizzeria ”ALI BABA” Tecuci, angajează personal pentru shawarmerie și pizzerie. Salarii atractive. Relații la telefon 0766.658.888

Copyright © 2012 Ziarul Semnal