Anunț de presă privind finalizarea proiectului »

Anunț de presă privind finalizarea proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD PENTRU  ELEFEL SRL ” ELEFEL SRL, cu sediul în GALAŢI, localitatea Ghidigeni,  Str. Principala, nr. 190, anunta finalizarea proiectului   „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD pentru  ELEFEL SRL, proiect  nr. RUE Nr. M2-AGRI-3529 ,  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE , respectiv  19.06.2022. Valoarea proiectului este de 111.781,56 (valoarea totala) din care: 97.201,35  lei grant si 14.580,21 lei cofinanțare. Locatia de implementare este situata in localitatea Ghidigeni,  Str. Principala, nr. 190, judetul Galati. Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat […]

Anunț de presă privind finalizarea proiectului »

Anunț de presă privind finalizarea proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD PENTRU EURO GRAINS TRADING SRL .” EURO GRAINS TRADING SRL, cu sediul în GALAŢI, localitatea Tecuci, str. Str. MUREŞ, nr. 8, anunta finalizarea proiectului   „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD pentru  EURO GRAINS TRADING SRL”, proiect  nr. RUE M2-AGRI-1620,  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE , respectiv  18.06.2022. Valoarea proiectului este de 682.810,2 (valoarea totala) din care: 593748 lei grant si 89062.2  lei cofinanțare. Locatia de implementare este situata in localitatea Tecuci, str. Str. MUREŞ, nr. 8. Obiectul contractului îl […]

Anunț de presă privind finalizarea proiectului »

Anunț de presă privind finalizarea proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD PENTRU AGRONYC BERESCU SRL ” AGRONYC BERESCU SRL, cu sediul în GALAŢI, localitatea Ungureni, str. Str. PIETROASELE, nr. 10, anunta finalizarea proiectului  „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD pentru AGRONYC BERESCU SRL, proiect  nr. RUE M2-AGRI-2643,  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE , respectiv  21.06.2022. Valoarea proiectului este de 166.979,66 (valoarea totala) din care: 145199.7  lei grant si 21779.96 lei cofinanțare. Locatia de implementare este situata in localitatea Ungureni, str. Str. PIETROASELE, nr. 10. Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de […]

Anunț de presă privind finalizarea proiectului »

Anunț de presă privind finalizarea proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD PENTRU COMPANIA OPREA S.R.L.” COMPANIA OPREA S.R.L, cu sediul în GALAŢI, localitatea Munteni, str. Str. VOLUNTARI, nr. 4, anunta finalizarea proiectului  „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD pentru  COMPANIA OPREA S.R.L.”, proiect  nr. RUE M2-AGRI-637,  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE , respectiv  20.06.2022. Valoarea proiectului este de 671.118,13 (valoarea totala) din care: 583581 lei grant si 87537.15  lei cofinanțare. Locatia de implementare este situata in GALAŢI, localitatea Munteni, str. Str. VOLUNTARI, nr. 4. Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de […]

Anunț de presă privind finalizarea proiectului »

Anunț de presă privind finalizarea proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD PENTRU RITILO S.R.L ” RITILO S.R.L., cu sediul în GALAŢI, localitatea Munteni,  Str. TRANDAFIRILOR, nr. 1, anunta finalizarea proiectului  „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD pentru RITILO S.R.L., proiect  nr. RUE M2-AGRI-847,  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE , respectiv  19.06.2022. Valoarea proiectului este de 92954,22 (valoarea totala) din care: 80829.75 lei grant si 12124.47 lei cofinanțare. Locatia de implementare este situata in localitatea Munteni, str. Str. TRANDAFIRILOR, nr. 1. Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă […]

GAL Siretul Verde: Apel de selecție MĂSURA 11/6C – BANDĂ LARGĂ , E-GUVERNARE ȘI OPERAȚIUNI CONEXE Fonduri EURI »

GAL Siretul Verde: Apel de selecție MĂSURA 11/6C – BANDĂ LARGĂ , E-GUVERNARE ȘI OPERAȚIUNI CONEXE Fonduri EURI

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 11/6C EURI – 1/2023 Data lansării apelului de selecție: 15.03.2023 Data limită de depunere a proiectelor: până la epuizarea fondurilor,  dar nu mai puțin de 30 de zile. Depunerea proiectelor se realizează continuu cu selecție lunară, până la epuizarea fondurilor,  dar nu mai puțin de 30 de zile. Beneficiari eligibili:  – Entități publice: A.D.I, A.P.L din teritoriul GAL; – Entități private: agenţi economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC; – GAL ( în situația în care, în urma lansării unui apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi […]

GAL Siretul Verde: APEL DE SELECȚIE MĂSURA 6/6B – DEZVOLTAREA SPAȚIULUI RURAL »

GAL Siretul Verde: APEL DE SELECȚIE MĂSURA 6/6B – DEZVOLTAREA SPAȚIULUI RURAL

– versiune simplificată- Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 6/6B- 1/2023 Data lansării apelului de selecție: 13.03.2023 Data limită de depunere a proiectelor:  până la epuizarea fondurilor,  dar nu mai puțin de 30 de zile Depunerea proiectelor se realizează continuu cu selecție lunară, până la epuizarea fondurilor,  dar nu mai puțin de 30 de zile. Beneficiari eligibili:  Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri). Fondul nerambursabil total disponibil/măsură: 212.383,81 euro Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000 euro. Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect: 100% pentru investiții negeneratoare de venit 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. […]

GAL Siretul Verde: APEL DE SELECȚIE Măsura 1/3A – „SCHEME DE CALITATE – ACȚIUNI PREMERGĂTOARE ÎN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE „ »

GAL Siretul Verde: APEL DE SELECȚIE  Măsura 1/3A – „SCHEME DE CALITATE – ACȚIUNI PREMERGĂTOARE ÎN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE „

– versiune simplificată- Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 1/3A – 1/2023 Data lansării apelului de selecție: 13.03.2023 Data limită de depunere a proiectelor: Depunerea proiectelor se realizează continuu cu selecție lunară, până la epuizarea fondurilor,  dar nu mai puțin de 30 de zile. Beneficiari eligibili: -Societăți comerciale, constituite conform legislației în vigoare; -ONG-uri constituite conform legislației în vigoare; -Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde. Fondul nerambursabil total disponibil/măsură: 29.366 euro Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 29.366 euro Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect: 100% Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Principală […]

Anunț public »

Anunț public

Unitatea admnistrativ-teritorială Comuna Gohor, judeţul Galaţi, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele nr. 2, 12, 13, 29, începând cu data de 09.03.2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Gohor, conform art. 14, alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor fi depuse la sediul Primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Primar, Sîrghie Gelu

Apel de selecție nr.1/2023- varianta simplifictă – Măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali »

Apel de selecție nr.1/2023- varianta simplifictă – Măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali

Data lansării apelului de selecție: 15.03.2023 Măsura lansată prin apelul de selecție  – M1/1B  Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali Tipurile de beneficiari eligibili: PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură. – Fermieri; – Micro-întreprinderi și întreprinderi mici; – Organizații neguvernamentale; – Consilii locale; – Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza […]

Copyright © 2012 Ziarul Semnal