Anunț public »

Anunț public

MARIN LAURENȚIU Întreprindere Individuală, cu sediul social în sat MATCA, comuna Matca, Nr. 3611, județul Galați, CUI: 37347310, Nr. de ordine în Registrul Comerțului F17/214/2017, declar pierdute CERTIFICATELE CONSTATATOARE. Le declar nule.

Apel de selecție Nr.1/2024 »

Apel de selecție Nr.1/2024

– varianta simplificată – Măsura M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale – COMPONENTA EURI Data lansării apelului de selecție: 14.02.2024 Măsura lansată prin apelul de selecție – M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale; Tipurile de beneficiari eligibili: ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri și persoane juridice private inclusiv asociații ale minorităților etnice din teritoriul GAL. (Aceștia trebuie să facă parte din categoria furnizorilor de servicii sociale). Furnizori acreditați de servicii sociale. 1. Furnizori publici de servicii sociale pot fi: – structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu; – autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora […]

Apel de selecție nr.1/2024- varianta simplifictă – Măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali – Fonduri FEADR »

Apel de selecție nr.1/2024- varianta simplifictă – Măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali – Fonduri FEADR

Data lansării apelului de selecție: 14.02.2024 Măsura lansată prin apelul de selecție  – M1/1B  Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali Tipurile de beneficiari eligibili: PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE și în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură. – Fermieri; – Micro-întreprinderi și întreprinderi mici; – Organizații neguvernamentale; – Consilii locale; – Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza […]

Apel de selecție nr. 1/2024 – varianta simplifictă, Măsura M4/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești – fonduri FEADR »

Apel de selecție nr. 1/2024 – varianta simplifictă, Măsura M4/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești – fonduri FEADR

Data lansării apelului de selecție: 02.02.2024 Măsura lansată prin apelul de selecție  – M4/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești Tipurile de beneficiari eligibili: Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups). Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008) Intreprindere […]

COMUNICAT DE PRESĂ »

COMUNICAT DE PRESĂ

GAL Siretul Verde – stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Asociația Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde, beneficiară a Acordului cadru de finanțare C19400125011624118858/ 21.11.2016 si a contractelor subsecvente, este responsabilă de  implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală  2014-2020 pentru teritoriul constituit din următoarele unități administrativ-teritoriale: Ruginești, Pufești, Mărășești, Garoafa, Movileni (județul Galați), Vânători, Suraia, Biliești și Vulturu. În această calitate, GAL Siretul Verde  gestionează fonduri FEADR și EURI în valoare totală de: 1.967.434,56 euro – bugetul destinat proiectelor ce se implementează la nivelul microregiunii Siretul Verde în conformitate cu prioritățile strategice de dezvoltare identificate în SDL; 103.379,82 euro din fonduri  EURI (Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene) ; 517.703,60 euro, bugetul destinat animării și functionarii G.A.L. În implementarea SDL 2014-2020 […]

Anunț public »

Anunț public

Întreprindere Familiară Dobrin Miluță, Nr. ORC: 17/12/19.02.2010, CUI 26546023, cu sediul în Comuna Brăhășești, sat Toflea, județul Galați, declar pierdute actele de înființare și Autorizația. Le declar nule.

Plata biletelor pentru transportul în comun din oraşul Galaţi, disponibilă în aplicaţia 24pay »

Plata biletelor pentru transportul în comun din oraşul Galaţi, disponibilă în aplicaţia 24pay

24pay anunţă extinderea serviciului de plată a biletelor de transport în comun în oraşul Galaţi, fiind aplicaţia mobilă cu cea mai mare acoperire la nivel naţional pe acest segment. Această nouă facilitate este posibilă datorită semnării unui parteneriat între 24pay și compania Transurb, ce permite locuitorilor din orașul Galaţi și din împrejurimi să se bucure de o metodă modernă de plată a titlurilor de călătorie. Astfel, se pot achiziţiona bilete pentru transportul în comun de pe telefonul mobil, prin simpla accesare a secţiunii „Transport public”, iar plata se face simplu și rapid, direct din aplicație, cu cardul bancar sau prin SMS. De asemenea, cu această ocazie, utilizatorii 24pay pot accesa şi alte servicii disponibile în aplicaţie, precum plata facturilor, reîncărcarea […]

Convocare AGA »

Convocare AGA

Consiliul Director al Asociației Crescătorilor de Animale a județului Galați (ACA) convoacă Adunarea Generală a Membrilor asociați pentru data de 18.12.2023, ora 10:00, la sediul Asociației din Tecuci, strada Mureș, nr. 4A, județul Galați.Cei care doresc să-și depună candidatura pentru funcția de PREȘEDINTE trebuie să îndeplinească condițiile: 1. SĂ FIE MEMBRU FONDATOR; 2. SĂ FIE CRESCĂTOR DE ANIMALE; Secretar, Asociația Crescătorilor de Animale a județului Galați.

COMUNICAT DE PRESĂ »

COMUNICAT DE PRESĂ

Închiderea Proiectului „Masuri integrate pentru dezvoltarea comunitatilor marginalizate în teritoriul Asociatiei GAL Tecuci” Data: 04 Decembrie 2023, Ora: 11:00 Locația: Comuna Poiana, Județul Galați Asociația GAL Tecuci încheie cu succes proiectul „Măsuri integrate pentru dezvoltarea comunităților marginalizate în teritoriul Asociației GAL Tecuci” (POCU/827/5/2/139867), desfășurat în perioada 6 aprilie 2021 – 5 decembrie 2023. Acest proiect a fost dedicat reducerii riscului de sărăcie și excludere socială în comunitățile marginalizate din teritoriul SDL al Asociației GAL Tecuci, acoperind localitățile: Balasesti, Buciumeni, Certesti, Corod, Cosmesti, Costache Negri, Draguseni, Ghidigeni, Gohor, Nicoresti, Poiana, Priponesti, Tepu și Valea Marului din județul Galați. Obiectivul general al proiectului a fost de a reduce numărul de persoane aflate în situații de risc prin implementarea unor măsuri integrate de […]

Comunicat de presă »

Comunicat de presă

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL – FILIȚĂ N. RODICA-NARCIZA a semnat contractul de finanțare Nr. 398/M7/03.08.2023, pentru implementarea proiectului pentru investiția ”1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară”, depus în cadrul apelului PNRR/2022/C12/MS/I.1.1.a.   Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR); Componenta 12; Investiția I.1.1 – Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală; Valoarea totală a contractului de finanțare este de 93.666,69 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 93.666,69 RON.   Durata proiectului este de 6 luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se în intervalul 04.08.2023 – 03.02.2024.   CABINET MEDIACL INDIVIDUAL – FILIȚĂ N. RODICA-NARCIZA […]

Copyright © 2012 Ziarul Semnal