Anunț PUBLIC »

Anunț PUBLIC

U.A.T. COMUNA GOHOR, titular al planului “Plan Urbanistic General comuna Gohor, judeţul Galaţi” cu amplasamentul în comuna Gohor, judeţul Galaţi, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul titularului, U.A.T. COMUNA GOHOR, sat Gohor, comuna Gohor, județul Galaţi,  zilnic, de luni până joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul A.P.M. Galaţi în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Anunț PUBLIC »

Anunț PUBLIC

U.A.T. COMUNA GOHOR, titular al planului “Plan Urbanistic General comuna Gohor, judeţul Galaţi” cu amplasamentul în comuna Gohor, judeţul Galaţi, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul titularului, U.A.T. COMUNA GOHOR, sat Gohor, comuna Gohor, județul Galaţi, zilnic, de luni până joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul A.P.M. Galaţi în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Anunț LICITAȚIE »

Anunț LICITAȚIE

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Corod, C.I.F. 4393166, telefon contact: 0236/864006, inițiază procedura de vânzare prin licitație publică a următoarei suprafețe: 358 m.p., situată în intravilanul comunei Corod, care aparține domeniului privat al comunei Corod, județul Galați. Prețul de pornire al licitației este de 13.345 lei. Taxa de participare la licitație este de 100 lei. Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 20.02.2019. Data limită pentru depunerea ofertelor este 22.02.2019 ora 09.00. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Corod, județul Galați în data de 25.02.2019, ora 10.00.  Informații suplimentare se pot obține de la sediul U.A.T. Corod, județul Galați. Persoana de contact dl. Prodea Ciprian Gabriel.

SERVICII CONSULTANȚĂ »

SERVICII CONSULTANȚĂ

INTROTIME PR SRL, CUI 37476209, oferă servicii de consultanță pentru: 1. Start-up Nation, program finanțat prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Exemple de proiecte : atelier de fier forjat, brutărie, patiserie, achiziție utilaje agricole, utilaje pentru construcții, utilaje pentru servicii anexe silviculturii (utilajele vor fi achiziționate pentru a fi închiriate fără operator), cabinet stomatologic, achiziție linie de îmbuteliere miere, laborator de tehnică dentară, fabricare produse din beton, laborator de radiologie, linie de fabricat peleți/bricheți, atelier de tâmplărie, atelier de confecții, etc. 2. Măsura 5/6A Inființarea de activități non-agricole prin achiziții – de la GAL Bârlad Siret Est, Măsură finanațată prin Programul Național de Dezvoltare Locală. De Măsura 5/6A pot beneficia doar intreprinderile cu sediul social și punctele de lucru situate în spațiul rural, mai […]

Anunț LICITAȚIE »

Anunț LICITAȚIE

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Corod, C.I.F. 4393166, telefon contact: 0236/864006, inițiază procedura de concesionare prin licitație publică a următoarei părți determinate din imobilul Dispensar medical – uman: 38,34 m.p, situat pe str. Ștefan cel Mare, nr. 249, com. Corod, județul Galați. Prețul de pornire al licitației este de 379 lei/lună. Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea calculată pentru redeventa anuală minimă. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 01.02.2019. Data limită pentru depunerea ofertelor este 01.02.2019, ora 09.00. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Corod, județul Galați în data de 04.02.2019, ora 10.00.  Caietul de sarcini și documentațiile necesare perticipării la licitație se pot obține de la sediul U.A.T. Corod, județul […]

Anunț PUBLIC »

Anunț PUBLIC

PFA BALCAN BOGDAN COSMIN, cu sediul în Tecuci, str. Siretului, nr. 3, județul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizație de mediu, în scopul desfășurării activității ”COMERȚ CU AMĂNUNTUL AL CARBURANȚILOR PENTRU AUTOVEHICULE ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE” pe amplasamentul din sat Furcenii Noi, nr. 97, comuna Cosmești, județul Galați. Informații privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30, la sediul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI, str, Regiment 11 Siret, nr. 2, județul Galați.    Observaţiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Galați.  

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – ANUNȚ APEL DE SELECȚIE CERERI DE PROIECTE Măsura 4/5B ”FERME VERZI” »

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – ANUNȚ APEL DE SELECȚIE CERERI DE PROIECTE Măsura 4/5B ”FERME VERZI”

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, în perioada 10.01.2019 – 28.02.2019, a sesiunii 1/2019 de cereri de proiecte pentru Măsura 4/5B  ”FERME VERZI”. Data lansării apelului de selecție: 10.01.2019 Beneficiari eligibili: Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M4/5B sunt  entități private care își desfășoară activitatea în domeniul agricol, cu sediul în teritoriul GAL  Siretul Verde. Fondul nerambursabil total disponibil/măsură: 146.828 euro Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: Valoarea sprijinului nerambursabil pe un proiect nu poate depăși 100.000 Euro Intensitatea sprijinului Finanțarea  se va acorda in procent de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Intensitatea sprijinului se va putea majora cu cate 20 puncte procentuale, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depăși 90% […]

Anunț MEDIU »

Anunț MEDIU

SC DACAECUN  AUTO  2015  SRL, titular al proiectului ”Amplasare hală pentru repararea și întreținerea autovehiculelor”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenționat, propus a fi amplasat în Comuna Gohor, sat Gohor, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro/reglementari/Acordul de mediu/Proiect de cizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile […]

Anunț ANGAJARE »

Anunț ANGAJARE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOHOR, cu sediul în localitatea Gohor,  strada Principală, numărul 711, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Inspector de specialitate, resurse umane: un post, conform HG 286/23.03.2011.   Concursul se va desfăşura astfel:   – Proba scrisă în data de 21.01.2019,  ora 9.00 , – Proba interviu în data de 22.01.2019,  ora 9.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – studii superioare – vechime în muncă – nu este necesară – apt din punct de vedere medical; – constituie un avantaj domiciliul pe raza comunei Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, (până […]

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR »

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR

SERVIREC S.R.L., CUI 6592203, J17/3139/16.12.1994, cu sediul social în Municipiul Tecuci, str. Bobîlna, nr. 2, județul Galați, declar pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR sediu, suspendare de activitate.  Il declar nul. 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal