Anunț PUBLIC »

Anunț PUBLIC

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Corod, C.I.F. 4393166, telefon contact: 0236/864006, inițiază procedura de negociere directă a următoarei suprafețe: 36 m.p, situat în intravilanul comunei Corod, care aparțin domeniului public al comunei Corod, județul Galați. Prețul de pornire al licitației este de 418 lei/lună. Taxa de participare la licitație este de 100 lei. Garanția de participare la licitație este de 10 % din valoarea calculată pentru redeventa anuală minimă. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 26.07.2019. Data limită pentru depunerea ofertelor este 26.07.2019, ora 09.00. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Corod, județul Galați în data de 29.07.2019, ora 10.00.  Informații suplimentare se pot obține de la sediul U.A.T. Corod, județul Galați. Persoana de contact […]

Școala Postliceală F.E.G. ”EDUCATION” TECUCI – Sfârșit de an școlar 2018 – 2019 »

Școala Postliceală F.E.G. ”EDUCATION” TECUCI – Sfârșit de an școlar 2018 – 2019

Joi, 20 iunie 2019, la Școala Postliceală F.E.G. ”EDUCATION” TECUCI, a sunat clopoțelul anunțând ceremonialul de absolvire al claselor terminale AMF III și AMG III. Avem cursanți foarte mulțumiți de rezultatele lor școlare, unii dintre ei și-au găsit locuri în farmacii, dornici să pună în practică ce au învățat pe băncile școlii, de la minunații lor dascăli. Absolvenții AMG vor urma același traseu după obținerea diplomei de absolvire, în urma examenului din luna august. Suntem încă sub influența emoțiilor și a bogăției de sentimente ce ne-a marcat festivitatea de absolvire. Filmulețul – document al școlii a mai primit câțiva metri de peliculă ce condensează evidențe de netăgăduit: cursanți frumoși, fete și băieți ce purtau cu mândrie robele lor de absolvenți, […]

Anunț CONCURS ASISTENT MEDICAL COMUNITAR »

Anunț CONCURS ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOHOR, cu sediul în localitatea Gohor, strada Principală, numărul 711, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Asistent medical comunitar: un post, conform HG 286/23.03.2011.  Concursul se va desfăşura astfel:   – Proba scrisă în data de 03.07.2019, ora 10.00. – Proba interviu în data de 05.07.2019,  ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – Diplomă de absolvire a liceului sanitar sau echivalare de studii; – vechime în muncă – minim 5 ani; – apt din punct de vedere medical; – constituie un avantaj domiciliul pe raza comunei; Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul […]

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI »

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritoriala COMUNA GOHOR, din județul GALAȚI, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 39 și 40, începând cu data de 18.06.2019, pe o perioadă de 60 de zile, până la 17.08.2019, la sediul UAT Comuna Gohor, str. Principală, nr. 711, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. PRIMAR, SÎRGHIE GELU

Vând TEREN »

Vând TEREN

Vând teren intravilan cu livadă, suprafață 1500 m.p., zona Bălcescu, strada Mărășești. Facilități: la 100 m de stația microbuz, racord gaze, apă, curent. Preț 27.000 euro. Relații la telefon 0771.727.336 sau 0761.466.358,   

Tetra Pak® premiază absolvenții primului program de educație ecologică prin realitate virtuală din țară »

Tetra Pak® premiază absolvenții primului program de educație ecologică prin realitate virtuală din țară

„Caravana cu Potențial” – un proiect de responsabilitate socială al companiei Tetra Pak, care îmbină realitatea virtuală cu educația ecologică într-o experiență unică de învățare interactivă.  Bucureşti, 5 iunie 2019 – 60 de clase de gimnaziu din 20 de școli din județele Galați, Bacău și Vrancea au fost vizitate în luna mai de „Caravana cu Potențial”, proiectul care îi încurajează pe elevi să colecteze ambalaje din materiale diferite și să le separe în patru categorii de deșeuri, într-un univers animat. Elevii din primele 3 clase în ordinea punctajului obținut au câștigat premii constând în excursii și rechizite speciale. Este vorba despre clasele a VI-a și a VII-a de la Școala Gimnazială Nr. 3 din Pechea, județul Galați, și de clasa […]

Anunț LICITAȚIE »

Anunț LICITAȚIE

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Corod, C.I.F. 4393166, telefon contact: 0236/864006, inițiază procedura de închiriere prin licitație publică a următoarei suprafețe: 36 m.p, situat în intravilanul com. Corod, care aparțin domeniului public al com. Corod, județul Galați. Prețul de pornire al licitației este de 418 lei/lună. Taxa de participare la licitație este de 100 lei. Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea calculată pentru redeventa anuală minimă. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.06.2019. Data limită pentru depunerea ofertelor este 28.06.2019, ora 09.00. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Corod, județul Galați în data de 01.07.2019, ora 10.00.  Informații suplimentare se pot obține de la sediul U.A.T. Corod, județul Galați. Persoana de […]

Anunț MEDIU »

Anunț MEDIU

SC DACAECUN AUTO 2015 SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Instalație de distribuție și alimentare cu GPL la autovehicule tip skid”, propus a fi realizat în satul Gohor, comuna Gohor, Cv. 8, P 125, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul U.A.T. Comuna Gohor în zilele de luni – joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – Apel de selecție »

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – Apel de selecție

Apel de selecție – varianta simplificată Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 1/3A – 1/2019; M 4/5B -2/2019; M 10/6B – 1/2019 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, în perioada 5 iunie 2019 – 17 iunie 2019, a sesiunii de cereri de proiecte pentru măsurile M1/3A ” Scheme de calitate în teritoriul GAL Siretul Verde”, M 4/5B  ”Ferme verzi” și M 10/6B ” Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului„. Data lansării apelului de selecție: 05.06.2019 Măsuri lansate prin apelul de selecție: M1/3A ” Scheme de calitate în teritoriul GAL Siretul Verde”, M 4/5B  ”FERME VERZI”, M 10/6B ” Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului „ Beneficiari eligibili: M1/3A: – Fermieri (cu excepția persoanelor […]

Comunicat de presă »

Comunicat de presă

La inițiativa Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în perioada 8-9 mai, în Sala Pașilor Pierduți din corpul A, s-a desfășurat evenimentul „Masterate și Doctorate la UAIC”, finalitatea căruia a fost de a pune la dispoziție studenților și absolvenților mai multe informații utile despre ofertele pentru studiile de master și doctorat, de la cele 15 facultăți din cadrul universității. Credem că evenimentul a fost nu doar binevenit, ci și necesar celor preocupați de formarea lor continuă, întrucât studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau a celor dintr-un domeniu apropiat; presupun dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. La eveniment s-au implicat voluntari din cadrul Departamentului Media al Facultății de Economie și Administrarea […]

Copyright © 2012 Ziarul Semnal