ANUNȚ APEL DE SELECȚIE – CERERI DE PROIECTE MĂSURA 2/3A – COMERȚ INOVATIV ȘI PIEȚE LOCALE ÎN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE

sept. 23rd, 2019 in sectiunea Local, National.

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, în perioada 30.09.2019 – 31.10.2019, a sesiunii 1/2019 de cereri de proiecte pentru Măsura 2/3a – ”COMERȚ INOVATIV ȘI PIEȚE LOCALE ÎN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE„.

Data lansării apelului de selecție: 30.09.2019

Beneficiari eligibili:

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M2/3A sunt  fermieri organizați din punct de vedere legal, grupuri și organizații de producători agricoli, cooperative agricole.

Fondul nerambursabil total disponibil/măsură: 139.486 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea sprijinului nerambursabil pe un proiect nu poate depăși 95.000 Euro.

Intensitatea sprijinului:

Intensitatatea sprijinului public va fi de maxim 50 %  pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 31.10.2019. 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea, de luni vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M2/3A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702.100, Tel: 0736.618.242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M2/3A poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE

REPREZENTANT LEGAL, COLIN ADRIAN

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal