Anunț MEDIU

nov. 2nd, 2017 in sectiunea Local.

U.A.T. COMUNA GOHOR titular al proiectului “Amenajare teren multisport, sat Nărteşti, comuna Gohor, judeţul Galaţi” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus menţionat, propus a fi amplasat în satul Nărteşti, comuna Gohor, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 8.30 – 16.00 şi vineri, între orele 8.30 – 13.30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro/ Reglementări/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării acestui anunţ, până la data de 07.11.2017.

Primar, Gelu SÂRGHIE

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal