Anunț MEDIU

nov. 29th, 2017 in sectiunea Local.

U.A.T. COMUNA GOHOR, titular al proiectului ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ, ÎN COMUNA GOHOR, SATELE POȘTA ȘI GARA BERHECI, JUDEȚUL GALAȚIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenţionat, propus a fi amplasat în comuna Gohor, satele Poşta şi Gara Berheci.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 8.30 – 16.00 şi vineri, orele 8.30 – 13.30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro/ Reglementări/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării acestui anunţ, până la data de 05.12.2017.

Primar, Gelu SÂRGHIE

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal