Anunț MEDIU

oct. 21st, 2019 in sectiunea Local.

Daniș Marilena, cu domiciliul în Tecuci, str. Regele Ferdinand, nr. 6, jud. Galați, titular al proiectului “CONSTRUIRE MAGAZIE DEPOZITARE UNELTE” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE MAGAZIE DEPOZITARE UNELTE”, propus a fi amplasat în loc. Tecuci, str. Regina Maria, Nr. 1, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări-Acordul de mediu-proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal