ANUNȚ MEDIU

sept. 16th, 2021 in sectiunea Local.

Subsemnații Pavel Ionuț si Pavel Mihaela Anca titulari ai proiectului “Construire magazin agricol și împrejmuire 3 laturi” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire magazin agricol și împrejmuire 3 laturi” propus a fi amplasat în Municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr. 48, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresa de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/decizia_etapei_de_incadrare-14276.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236/471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal