ANUNȚ PUBLIC

aug. 30th, 2021 in sectiunea Local.

ENUȚĂ GABRIEL ȘI ENUȚĂ VALERIA, titular al proiectului ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL,, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL,, propus a fi amplasat în comuna Liești, str.Anghel Saligny, nr. 128, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/decizia_etapei_de_incadrare-14276. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax: 0236/471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Galați.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal