Anunț public

oct. 1st, 2021 in sectiunea Local.

Subsemnații STAN ADRIAN ȘI STAN ANDRA titulari al proiectului “Construire magazin (îmbrăcăminte, încălțăminte și alte accesorii)” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire magazin (îmbrăcăminte, încălțăminte și alte accesorii)” propus a fi amplasat în Municipiul Tecuci, str. Nicorești, nr. 87, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/decizia_etapei_de_incadrare-14276.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236/471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal