Anunț public

dec. 6th, 2017 in sectiunea Local.

U.A.T. COMUNA GOHOR, titular al proiectului “MODERNIZAREA REŢELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA GOHOR, JUDEŢUL GALAŢI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenţionat, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Gohor, judeţul Galaţi, satele Gohor şi Nărteşti.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 8.30 – 16.00 şi vineri între orele 8.30 – 13.30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro/ Reglementări/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării acestui anunţ, până la data de 11.12.2017.

Primar, Gelu SÂRGHIE

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal