Anunț PUBLIC

nov. 29th, 2019 in sectiunea Local.

U.A.T. COMUNA GOHOR, titular al proiectului Betonare drum vicinal “Cimitir” sat Ireasca, comuna Gohor, judeţul Galaţi”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Betonare drum vicinal “Cimitir” sat Ireasca, comuna Gohor, judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în satul Ireasca, comuna Gohor, județul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, municipiul Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, județul Galaţi în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri, orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro la secţiunea: Reglementări®Acordul de mediu®Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Primar, Gelu SÎRGHIE

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal