Anunț important

Dec 14th, 2013 in sectiunea Local.

U.A.T. Municipiul Tecuci, in calitate de beneficiar , se afla in etapa de implementare a proiectului – RECONVERSIE FUNCŢIONALĂ, CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE – MUZEUL MIXT TECUCI

Proiectul este finantat in cadrul P.O.R. 2007-2013, Axa Prioritară: 5 – „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” ,Domeniul Major de Intervenţie: 5.1.-Restaurarea si valorificarea durabila a patromoniului cultural:crearea si modernizarea infrastructurii conexe.

Obiectivele specifice ale proiectului constau in:

–  Restaurarea, consolidarea şi reconversia funcţională a  Muzeului Mixt  Tecuci

–  Includerea Muzeului Mixt Tecuci într-un circuit cultural turistic modern la nivel naţional

–  Valorificarea potenţialului cultural turistic local la nivel regional, naţional

              

Principalele lucrări din cadrul proiectului constau in:

– Executarea lucrărilor de restaurare, consolidare, arhitectură, protejare şi conservare corpuri clădire ( Lucrări la fundaţii ,   la ziduri , la planşee ,  la şarpantă , lucrări de înlocuire tâmplărie existentă , realizarea unei scări principale în două rampe pentru integrarea funcţională a podului,o scară de serviciu şi evacuare precum şi o scară de legătură în două rampe corp C , refacere pardoseli  , introducerea unui lift pentru persoanele cu handicap locomotor)

– Executarea lucrărilor de restaurare, protejare şi conservare a picturilor interioare şi exterioare ale clădirii

– Executarea lucrărilor de refacere şi amenajare a căilor de acces ( pietonale şi carosabile) în incinta curţii – alei, platforme, parcaj

– Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de siguranţă precum şi a celui decorativ

– Lucrări de restaurare şi remodelare a plasticii faţadelor

– Lucrări de amenajări peisagistice, dotare mobilier urban şi elemente de signalectică pentru punerea în evidenţă a obiectivului de patrimoniu reabilitat

– Lucrări de modernizare a utilităţilor aferente obiectivului turistic şi de patrimoniu (refacere integrală a instalaţiilor electrice ,refacere integrala a instalatiior termice,  realizare instalaţii interioare sanitare ,realizare instalaţii de tratare şi condiţionare a aerului ,realizare instalaţii gaze naturale ,realizare şi redimensionare branşamente de energie electrică, alimentare cu apă şi canalizare, gaze naturale)

Valoarea totala a proiectului , conform contractului de finantare, este de 17.852.246,34 lei.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal