Apel de selecție Asociația ”GAL TECUCI” – Măsura M5/6B – ”Renovarea satelor”

nov. 17th, 2017 in sectiunea Local.

Data lansării apelului de selecție: 17.11.2017

Măsura lansată prin apelul de selecție: M5/6B – ”Renovarea satelor”

Tipurile de beneficiari eligibili:

Beneficiarii direcți ai măsurii sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare:

  • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
  • Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale UAT-urilor (ADI);
  • ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială, creșe și infrastructură de tip after-school;
  • ONG-uri reprezentative pentru activitățile de mediu, cultură;
  • Unități de cult.

Fondurile disponibile pentru măsura M5/6B – ”Renovarea satelor”: 728.266 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 200.000 euro.

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 12.01.2018, ora 16.00. Proiectele vor fi depuse la sediul Asociației ”GAL TECUCI”, în sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M5/6B – ”Renovarea satelor”, disponibil pe pagina de internet a GAL Tecuci: www.galtecuci.ro;

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;

Preşedinte Asociația ”GAL TECUCI”:

Căpraru Valeriu-Paul:

Tel: 0744.858.110

Munteanu Mirabela:

Tel: 0722.858.110     

Pintilie Ancuța:

Tel: 0733.858.110

Fax: 0336/818.990

E-mail: galtecuci@yahoo.com;

Sediul Asociației ”GAL TECUCI”: sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați.

La sediul GAL Tecuci, sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal