APEL DE SELECȚIE – versiune simplificată – Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/3A – 1/2020; M4/5B -1/2020; M6/6B – 1/2020; M11/6C – 1/2020

mai 20th, 2020 in sectiunea Local, National.

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, din 28.05.2020, a sesiunii de cereri de proiecte pentru măsurile:

M2/3A – COMERȚ INOVATIV ȘI PIEȚE LOCALE ÎN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE

M4/5B – FERME VERZI

M6/6B – DEZVOLTAREA SPAȚIULUI RURAL

M11/6C – BANDĂ LARGĂ , E-GUVERNARE ȘI OPERAȚIUNI CONEXE

Depunerea proiectelor se realizează continuu, până la epuizarea fondurilor, cu evaluare lunară.

Data lansării apelului de selecție: 28.05.2020;

Beneficiari eligibili:

M2/3A: – fermieri organizați din punct de vedere legal, grupuri și organizații de producători agricoli, cooperative agricole.                              

M4/5B: – entități private care își desfășoară activitatea în domeniul agricol, cu sediul în teritoriul GAL Siretul Verde;                                           

M6/6B: – Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri);

M11/6C:  – entitati publice: A.D.I, A.P.L din teritoriul GAL;

                 – entități private: agenţii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare -Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC; 

                  – GAL ( în situația în care, în urma lansării unui apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii cu respectarea legislației în vigoare).     

Fondul nerambursabil total disponibil/măsură:       

M2/3A – 10.000 euro;

M4/5B –  100.000 euro;          

M6/6B – 129.996,57 euro,   

M11/6C – 22.023,45 euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

M2/3A – 10.000 euro;

M4/5B – 100.000 euro;

M6/6B – 129.996,57 euro;

M11/6C – 22.023,45 euro;

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect:

M2/3A: maxim 50 %  pentru cheltuielile eligibile din proiect;

M4/5B: Finanțarea se va acorda în procent de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Intensitatea sprijinului se va putea majora cu cate 20 puncte procentuale, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depăși 90% pentru: investiții realizate de formele asociative ale fermierilor, investitii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub  40 de ani, la data depunerii  cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art.  2 al  Reg. (UE) nr. 1305/2013, sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a Reg. 1305); investiții in zone care se  confrunta cu constrângeri naturale si cu alte constrângeri specifice, conform anexei la documentația de accesare;                                                   

M6/6B: 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect;             

M11/6C: Pentru investiții generatoare de venit- maxim 90% si nu va depăși valoarea maximă alocată pe măsură, de  22.023,45 euro; pentru investiții negeneratoare de venit – 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect și nu va depăși 22.023,45 euro.

Data limită de depunere a proiectelor: la epuizarea fondurilor, dar nu mai puțin de 30 de zile;

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea, de luni vineri, în intervalul orar 9.00 – 13.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702.100, Tel: 0736.618.242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferentă măsurilor M2/3A, M4/5B, M6/6B și M11/6C poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE, REPREZENTANT LEGAL, COLIN ADRIAN

                                                                

                                                                                                                   

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal