Asociația Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde – ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE CERERI DE PROIECTE Măsura 4/5B ” FERME VERZI”

iun. 17th, 2019 in sectiunea Local, National.

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE CERERI DE PROIECTE – Măsura 4/5B ” FERME VERZI” – versiune simplificată

Grupul de Acţiune Locală Siretul Verde  anunță prelungirea, până la data de 30.08.2019, a sesiunii de depunere proiecte aferente Măsurii 4/5B ”FERME VERZI”, deschisă inițial în perioada 05.06.2019-17.06.2019.

Data lansării apelului de selecție: 05.06.2019.

Beneficiari eligibili:

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M4/5B sunt entități private care își desfășoară activitatea în domeniul agricol, cu sediul în teritoriul GAL Siretul Verde.

Fondul nerambursabil total disponibil/măsură: 146.828 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea sprijinului nerambursabil pe un proiect nu poate depăși 100.000 Euro.

Intensitatea sprijinului

Finanțarea  se va acorda in procent de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Intensitatea sprijinului se va putea majora cu cate 20 puncte procentuale,  dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depăși 90% pentru:

  • Investiții realizate de formele asociative ale fermierilor;
  • Investitii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a Reg. 1305);
  • Investiții in zone care se confrunta cu constrângeri naturale si cu alte constrângeri specifice conform anexei la documentația de accesare.

Data limită de depunere a proiectelor: 30.08.2019.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea, de luni vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M 4/5B „FERME VERZI” sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M4/5B poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE, REPREZENTANT LEGAL, COLIN ADRIAN

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal