Dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi – Parc Dendrologic Tecuci

nov. 19th, 2013 in sectiunea Local.

U.A.T. Municipiul Tecuci , in calitate de beneficiar , se afla in etapa de implementare a proiectului  Dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi (grădini publice, parcuri, mobilier urban) – Parc Dendrologic Tecuci.

Proiectul este finantat in cadrul P.O.R. 2007-2013, Axa prioritară  1.Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere  Domeniu major de intervenţie 1.Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere .

Obiectivele specifice ale proiectului constau in:

– Modernizarea si dezvoltarea Parcului Dendrologic, dotarea si echiparea pentru activităţi cultural – educative si recreative;

– Creşterea standardului de viată a locuitorilor din municipiul Tecuci;

– Dezvoltarea caracterului unic al parcului prin dotările şi echipările realizate;

– Imbunătătirea functionalităţii mediului urban în municipiul Tecuci.

Principalele lucrari din cadrul proiectului , vor conduce la următoarele rezultate:

– un spaţiu cu microclimat specific (o seră )

– un pavilion administrativ

 – o cabină portar/grupuri sanitare

 –  un luciu de apă cu fantană arteziană, o pasarelă acoperită si punti pietonale

 –  trotuare exterioare cu pistă de biciclete

 – o platformă acces auto

 – o platformă acces pietonal

 – o pista de role

 – ceas stradal, cu indicarea orei, temperaturii si presiunii atmosferice

–  alei pietonale ,

– băncuţe din fier forjat si lemn.

Valoarea totala a proiectului , conform contractului de finantare, este de 9.273.756,9 lei.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal