Declaratia unica privind obligatiile de plata a contributiilor sociale

ian. 11th, 2011 in sectiunea Ultimele stiri, Politic.

In Monitorul oficial nr.897/31.12.2010 a fost publicata H.G. 1397/31.12.2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” – Formular 112.
Incepand cu obligatiile fiscale ale lunii ianuarie 2011, cu termen de declarare 25.02.2011, declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania. Pentru depunerea declaratiei, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica.
Prin excepție de la regula prezentata mai sus, pana la data de 1 iulie 2011, formularul 112, se poate depune si la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanțelor Publice, ori se poate comunica prin poșta cu confirmare de primire, in format hartie, semnat și ștampilat, conform legii, insoțit de declarația in format electronic, pe suport electronic.
Declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominala a persoanelor asigurate se completeaza/valideaza cu ajutorul programelor de asistența. Programele de asistența sunt puse la dispoziția contribuabililor gratuit de unitațile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.
De asemenea in cursul lunii ianuarie, in fiecare zi de joi la orele 12.00, se organizeaza intalniri de lucru cu agentii economici persoane fizice si juridice pe tema declaratiei unice.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal