Anunt angajare

Aug 12th, 2014 in sectiunea Publicitate.

În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 –Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Şcoala Gimnazială „Alexei Mateevici,, Movileni anunţă scoaterea la CONCURS a postului contractual vacant de îngrijitor curățenie     (normă întreagă, perioadă nedeterminată)

I. Condiţii de participare :

 • Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
 • Absolvent a 8 clase
 • Domenii de competenţă :
 • Dezinfectarea cu pastile de cloramină
 • Răspunde în faţa conducerii şcolii, a administratorului şi a personalului de control al Poliţiei sanitare de modul în care a efectuat curăţenia în sectorul repartizat de conducerea şcolii.
 • Efectuează necesar de materiale de curăţenie pe care îl transmite administratorului.
 • Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată la sediul Şcolii Gimnaziale în perioada de înscriere;

 

II. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs :

 •  Cerere de înscriere;
 • Certificat de naştere copie xerox şi original;
 • Carte de identitate copie xerox şi original;
 • Diploma de studii copie xerox şi original ;
 • Carnet de muncă copie xerox şi original dacă este cazul ;
 • Extras din Revisal cu perioada lucrată după 01.01.2011 dacă este cazul;
 • Curriculum vitae;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverinţă medicală ( apt pentru muncă)

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul Şcoala Gimnazială ,, Alexei Mateevici,, dinb comuna Movileni în perioada15.08.2014-25.08.2014, între orele 8,00 – 13,00 .

Informaţii suplimentare la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Alexei Mateevici,, telefon 0236823262

III. Desfăşurarea concursului:

Concursul se va organiza la sediul Şcolii Gimnaziale „Alexei Mateevici,,  şi constă în 4 etape succesive , după cum urmează :

a) selecţia dosarelor

b) proba scrisă

c) proba practică

d) interviul

a) Selecţia dosarelor

 • În perioada 26.08.2014-27.08.2014 are loc selecţia dosarelor de concurs de către comisie.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 28 august2014, ora 10,00.

 • În perioada 29 august 2014, în intervalul orar 8,00-13,00 se pot depune contestaţiile

cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor;

În data de 1septembrie 2014 afişarea rezultatelor.

b) Proba scrisă

Data şi ora desfăşurării: 5 septembrie 2014, ora 9.00. Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii cu o oră înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8.00, având asupra lor actul de identitate. Durata probei scrise este de 3 ore de la primirea subiectului.

 • Afişarea rezultatelor: 5 septembrie 2014, ora 14.00;

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.

Depunerea eventualelor contestaţii se va face după afişarea rezultatelor, în data de 8  septembrie 2014 pînă la ora 15.00

 • Data afişării rezultatului contestaţiilor: 8 septembrie 2014, ora 10 .00

 c)Proba practică

 • Data şi locul desfăşurării:9 septembrie 2014, ora 8,30

Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice necesare în vederea ocupării postului efectuarea curăţeniei pe un sector.

 

d)Interviul

 • Data şi ora desfăşurării: 10 septembrie 2014, începând cu ora 12,00
 • Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.
 • Nota de la interviu nu poate fi contestată.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă proba practica şi interviu.

 Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 11 septembrie 2014, orele 10.00.

 Bibliografie :

 • Îndreptarul Tehnic privind mijloacele şi metodele de întreţinerea curăţeniei, de spălare şi dezinfecţie, utilizate în acţiunea de gospodărire a unităţilor de învăţământ şi educaţie nr 28238/29.05.1980, elaborat de Ministerul sănătăţii, Direcţia asistenţei medicale.
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual ;
 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DIRECTOR, prof. Dorica Miron

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal