Anunt angajare

Feb 27th, 2015 in sectiunea Publicitate.

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

COMUNA NICOREŞTI, JUDEŢUL GALAŢI

ANUNŢ

UAT Comuna Nicoreşti, Judetul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea unei functii publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior – perioadă nedeterminată – Biroul Financiar-Contabil, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Nicoreşti.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Nicoreşti, în data de 23.03.2015, ora 10:00 – proba scrisa.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Nicoreşti, în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul Primăriei Nicoreşti, Jud. Galaţi şi pe siteul Primăriei Comunei Nicoreşti, la adresa www.primarianicoresti.ro.

Dosarele de concurs trebuie sa conţină documentele prevăzute la art. 49 din H.G. 611/2008, modificata si completata de H.G. 1173/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Nicoreşti şi la nr. de telefon 0236.867.021.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal