Anunt angajare

Apr 2nd, 2015 in sectiunea Publicitate.

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilitatea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COMUNA POIANA JUDETUL GALATI
organizeaza in data de 30.04.2015, ora 14.00 concurs pentru ocuparea functiei de INGRIJITOR cu 0.50 norma de incadrare,pe perioada nedeterminat pentru Scoala Primara Visina-structura.
1.Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, proba scrisã şi interviu.
2.Dosarele se vor depune la secretariatul scolii pana la data de 24.04.2015.
3.Relatii suplimentare la secretariatul scolii, telefon 0728268076.
DIRECTOR:
PROF. DRAGOMIR SIMONA
SECRETAR:
IACOB MARICICA

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal