Anunț apeluri de selecție sesiunea 1/2012 – GAL Tecuci

apr. 5th, 2012 in sectiunea Publicitate.

——————————————————————————————————————————————————

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE – Măsura 413-22

“ Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale ”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

– AXA 4 LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Data publicării: 05.04.2012

Descarcă ghidul solicitantului pentru măsura 413-22 “ Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale ”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 413–22 din 05/04-2012

Depunerea proiectelor pentru măsura 413-22 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie –partener şi la sediul GAL Tecuci.Sesiunea este deschisă în perioada 20.05.2012 – 31.05.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 mai 2012, ora 16:00. Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 413-22 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 413-22, în această sesiune sunt de 80.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 413-22 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale este de 40.000 de Euro.Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Anunţarea rezultatelor preliminare se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse, se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon :

0722.858.110

0744.858.110

Fax:

0336.818.990

——————————————————————————————————————————————————

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE – Măsura 413-12

“Sprijin pentru crearea de micro-întreprinderi din sectoare non-agricole”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

– AXA 4 LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Data publicării: 05.04.2012

Descarcă ghidul solicitantului pentru măsura 413-12 “Sprijin pentru crearea de micro-întreprinderi din sectoare non-agricole”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 413–12 din 05/04-2012

Depunerea proiectelor pentru măsura 413-12 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie –partener şi la sediul GAL Tecuci.Sesiunea este deschisă în perioada 20.05.2012 – 31.05.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 mai 2012, ora 16:00.Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 413-12 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 413-12, în această sesiune sunt de 71.654 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 413-12 „ Sprijin pentru crearea de micro-întreprinderi din sectoare non-agricole” este de 35.827 de Euro.Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Anunţarea rezultatelor preliminare se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse, se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon :

0722.858.110

0744.858.110

Fax:

0336.818.990

——————————————————————————————————————————————————

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE – Măsura 411-25

“Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea

agriculturii şi silviculturii”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

– AXA 4 LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Data publicării: 05.04.2012

Descarcă ghidul solicitantului pentru măsura 411-25 “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 411–25 din 05/04-2012

Depunerea proiectelor pentru măsura 411-25 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie –partener şi la sediul GAL Tecuci.Sesiunea este deschisă în perioada 20.05.2012 – 31.05.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 mai 2012, ora 16:00.Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-25 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-25, în această sesiune sunt de 25000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411-25 „ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” este de 25.000 de Euro.Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Anunţarea rezultatelor preliminare se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse, se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon :

0722.858.110

0744.858.110

Fax:

0336.818.990

——————————————————————————————————————————————————

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE – Măsura 411-23

 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

– AXA 4 LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Data publicării: 5.04.2012

Descarcă ghidul solicitantului pentru măsura 411-23 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 411–23 din 5/04-2012

Depunerea proiectelor pentru măsura 411-23 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie –partener şi la sediul GAL Tecuci.Sesiunea este deschisă în perioada 20.05.2012 – 31.05.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 mai 2012, ora 16:00.Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-23 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-23, în această sesiune sunt de 60000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411-23 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” este de 60.000 de Euro.Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Anunţarea rezultatelor preliminare se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse, se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon :

0722.858.110

0744.858.110

Fax:

0336.818.990

——————————————————————————————————————————————————

 ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE – Măsura 411-12

„ Instalarea tinerilor fermieri”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

– AXA 4 LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Data publicării: 01.04.2012

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 411-12

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 411–12 din 1/04-2012

Depunerea proiectelor pentru măsura 411- 12 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 20.05.2012 – 31.05.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 mai 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-12 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-12, în această sesiune sunt de 100.000 euro, numărul maxim de proiecte ce pot primi finanţare fiind de 5.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411-12 „ Instalarea tinerilor fermieri” este de 25.000 de Euro.

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Componenţa Comitetului de Selecţie:

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR GAL „Tecuci”

(foto)

Anunţarea rezultatelor preliminare se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse, se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon :

0722.858.110

0744.858.110

Fax:

0336.818.990

——————————————————————————————————————————————–

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE – Măsura 411-41

„ Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”

Descarca Ghid Masura 411-41

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

– AXA 4 LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Data publicării: 01.03.2012

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 411-41 – 1/03- 2012

Depunerea proiectelor pentru măsura 411- 41 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 01.05.2012 – 31.05.2012.

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 mai 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-41 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – distribuit GRATUIT.

Ne puteţi contacta la nr. de tel: 0766.864.466 sau ne puteţi scrie pe adresa de email: galtecuci@yahoo.com pentru a afla informaţii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin AXA 4 LEADER.

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-41, în această sesiune sunt de 22.500 euro, numărul maxim de proiecte ce pot primi finanţare fiind de 3.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411-41 „ Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” este de 7500 de Euro.

Vă aşteptăm la sediul GAL Tecuci.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal