Anunț apeluri de selecție sesiunea 2/2012 – GAL Tecuci

aug. 24th, 2012 in sectiunea Publicitate.

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE MĂSURA  411-11 „Formare profesională, informare și consultanță”

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

Data publicării: 10.08.2012

 

Depunerea proiectelor pentru măsura 411-11 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 01.10.2012 – 25.10.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 25 0ctombrie 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-11 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-11, în această sesiune sunt de  8000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411-11 „Formare profesională, informare și consultanță” este de  8000 euro.

 

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

 

 

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                0744.858.110

                0742.760. 016

 Fax: 0336.818.990

 ——————————————————

——————————————————-

ANUNŢ LANSARE  APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  411-12  „Instalarea tinerilor fermieri”

 

 

 

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

 

Data publicării: 10.08.2012

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  2/08- 2012  M 411 – 12  

Depunerea proiectelor pentru măsura 411-12  se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 01.10.2012 – 25.10.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 25 0ctombrie 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-12 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-12, în această sesiune sunt de  120.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411-12 „Instalarea tinerilor fermieri” este de 40.000 euro.

 

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

 

 

 

Componenţa Comitetului de Selecţie:

 

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

GAL „Tecuci”

   

Nume şi Prenume

 

 

Instituţia/Organizaţia

 

Funcţia

 

Tip/

Observaţii

PARTENERI PUBLICI
1. Tuchiluş Ion UAT Comuna Cosmeşti Primar Aleşi
2. Cîrjeu Vasile UAT Comuna Corod Primar Aleşi
3. Doca Virgil UAT Comuna  Valea Marului Primar Aleşi
4. Boghiu Ionel UAT Comuna Nicoresti Primar Aleşi
5. Tăbăcaru Eugen UAT Comuna Ghidigeni Primar Aleşi
PARTENERI PRIVATI
6 Umbrărescu Simona „ Corseda”  SRL Administrator Admin
7 Buhoci Sofia „Pajura” SRL Administrator Admin
8 Cârjeu Leonard „Danvirlen” SRL Administrator Admin
9 Tuchel Iancu „ Cosgal” SRL Administrator Admin
10  Umbrărescu Mihaela „ Cotavin” SRL Administrator Admin
11 Porumb Emanuel „Nargo PSC” SRL Administrator Admin
12 Oancea Tincuța „Suhurlui” SRL Administrator Admin
13 Toniţa Marian jr. „Tonitza” SRL Administrator Admin
ONG
14 Matei Camelia Asociaţia „Un viitor pentru Priponeşti” Preşedinte ONG
15 Roşu Petrică Organizaţia „Utilizatori de Apa pentru Irigaţii” Preşedinte ONG

 

 

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                0744.858.110

                0742.760. 016

 Fax: 0336.818.990

 ——————————————————

——————————————————-

ANUNŢ LANSARE  APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  411-21 „ Modernizarea exploatațiilor agricole”

 

 

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

 

Data publicării: 10.08.2012

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  1/08- 2012 M 411 – 21  

Depunerea proiectelor pentru măsura 411-21  se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 01.10.2012 – 25.10.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 25 0ctombrie 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-21 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-21, în această sesiune sunt de  60.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411-21 „ Modernizarea exploatațiilor agricole” este  60.000 euro.

 

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

 

 

 

Componenţa Comitetului de Selecţie:

 

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

GAL „Tecuci”

   

Nume şi Prenume

 

 

Instituţia/Organizaţia

 

Funcţia

 

Tip/

Observaţii

PARTENERI PUBLICI
1. Tuchiluş Ion UAT Comuna Cosmeşti Primar Aleşi
2. Cîrjeu Vasile UAT Comuna Corod Primar Aleşi
3. Doca Virgil UAT Comuna Valea Marului Primar Aleşi
4. Boghiu Ionel UAT Comuna Nicoresti Primar Aleşi
5. Tăbăcaru Eugen UAT Comuna Ghidigeni Primar Aleşi
PARTENERI PRIVATI
6 Umbrărescu Simona „ Corseda”  SRL Administrator Admin
7 Buhoci Sofia „Pajura” SRL Administrator Admin
8 Cârjeu Leonard „Danvirlen” SRL Administrator Admin
9 Tuchel Iancu „ Cosgal” SRL Administrator Admin
10  Umbrărescu Mihaela „ Cotavin” SRL Administrator Admin
11 Porumb Emanuel „Nargo PSC” SRL Administrator Admin
12 Oancea Tincuța „Suhurlui” SRL Administrator Admin
13 Toniţa Marian jr. „Tonitza” SRL Administrator Admin
ONG
14 Matei Camelia Asociaţia „Un viitor pentru Priponeşti” Preşedinte ONG
15 Roşu Petrică Organizaţia „Utilizatori de Apa pentru Irigaţii” Preşedinte ONG

 

 

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                0744.858.110

                0742.760. 016

 Fax: 0336.818.990

 ——————————————————

——————————————————-

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  411-23 „ Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”

 

 

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

 

Data publicării: 10.08.2012

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  2/08- 2012  M 411 – 23  

Depunerea proiectelor pentru măsura 411-23  se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 01.10.2012 – 25.10.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 25 0ctombrie 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-23 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-23, în această sesiune sunt de 30.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411-23 „ Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere” este   30.000 euro.

 

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

 

 

Componenţa Comitetului de Selecţie:

 

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

GAL „Tecuci”

   

Nume şi Prenume

 

 

Instituţia/Organizaţia

 

Funcţia

 

Tip/

Observaţii

PARTENERI PUBLICI
1. Tuchiluş Ion UAT Comuna Cosmeşti Primar Aleşi
2. Cîrjeu Vasile UAT Comuna Corod Primar Aleşi
3. Doca Virgil UAT Comuna Valea Marului Primar Aleşi
4. Boghiu Ionel UAT Comuna Nicoresti Primar Aleşi
5. Tăbăcaru Eugen UAT Comuna Ghidigeni Primar Aleşi
PARTENERI PRIVATI
6 Umbrărescu Simona „ Corseda”  SRL Administrator Admin
7 Buhoci Sofia „Pajura” SRL Administrator Admin
8 Cârjeu Leonard „Danvirlen” SRL Administrator Admin
9 Tuchel Iancu „ Cosgal” SRL Administrator Admin
10  Umbrărescu Mihaela „ Cotavin” SRL Administrator Admin
11 Porumb Emanuel „Nargo PSC” SRL Administrator Admin
12 Oancea Tincuța „Suhurlui” SRL Administrator Admin
13 Toniţa Marian jr. „Tonitza” SRL Administrator Admin
ONG
14 Matei Camelia Asociaţia „Un viitor pentru Priponeşti” Preşedinte ONG
15 Roşu Petrică Organizaţia „Utilizatori de Apa pentru Irigaţii” Preşedinte ONG

 

 

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                0744.858.110

                0742.760. 016

 Fax: 0336.818.990

 

 ——————————————————

——————————————————-

ANUNŢ LANSARE  APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  411-25  „ Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”

 

 

 

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

 

Data publicării: 10.08.2012

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  2/08- 2012   M 411 – 25  

Depunerea proiectelor pentru măsura 411- 25  se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 01.10.2012 – 25.10.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 25 0ctombrie 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-25 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-25, în această sesiune sunt  de    50.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411-25 „  Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii” este   de  50.000 euro.

 

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

 

Componenţa Comitetului de Selecţie:

 

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

GAL „Tecuci”

   

Nume şi Prenume

 

 

Instituţia/Organizaţia

 

Funcţia

 

Tip/

Observaţii

PARTENERI PUBLICI
1. Tuchiluş Ion UAT Comuna Cosmeşti Primar Aleşi
2. Cîrjeu Vasile UAT Comuna Corod Primar Aleşi
3. Doca Virgil UAT Comuna Valea Marului Primar Aleşi
4. Boghiu Ionel UAT Comuna Nicoresti Primar Aleşi
5. Tăbăcaru Eugen UAT Comuna Ghidigeni Primar Aleşi
PARTENERI PRIVATI
6 Umbrărescu Simona „ Corseda”  SRL Administrator Admin
7 Buhoci Sofia „Pajura” SRL Administrator Admin
8 Cârjeu Leonard „Danvirlen” SRL Administrator Admin
9 Tuchel Iancu „ Cosgal” SRL Administrator Admin
10  Umbrărescu Mihaela „ Cotavin” SRL Administrator Admin
11 Porumb Emanuel „Nargo PSC” SRL Administrator Admin
12 Oancea Tincuța „Suhurlui” SRL Administrator Admin
13 Toniţa Marian jr. „Tonitza” SRL Administrator Admin
ONG
14 Matei Camelia Asociaţia „Un viitor pentru Priponeşti” Preşedinte ONG
15 Roşu Petrică Organizaţia „Utilizatori de Apa pentru Irigaţii” Preşedinte ONG

 

 

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                0744.858.110

                0742.760. 016

 Fax: 0336.818.990

 ——————————————————

——————————————————-

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  411-41 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”

 

 

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

 

Data publicării: 10.08.2012

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  2/08- 2012  M 411 – 41  

Depunerea proiectelor pentru măsura 411- 41  se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 01.10.2012 – 25.10.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 25 0ctombrie 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-41 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-41, în această sesiune sunt de   22.500 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii  411-41 „ Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” este   de  7500 euro.

 

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

 

 

Componenţa Comitetului de Selecţie:

 

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

GAL „Tecuci”

   

Nume şi Prenume

 

 

Instituţia/Organizaţia

 

Funcţia

 

Tip/

Observaţii

PARTENERI PUBLICI
1. Tuchiluş Ion UAT Comuna Cosmeşti Primar Aleşi
2. Cîrjeu Vasile UAT Comuna Corod Primar Aleşi
3. Doca Virgil UAT Comuna Valea Marului Primar Aleşi
4. Boghiu Ionel UAT Comuna Nicoresti Primar Aleşi
5. Tăbăcaru Eugen UAT Comuna Ghidigeni Primar Aleşi
PARTENERI PRIVATI
6 Umbrărescu Simona „ Corseda”  SRL Administrator Admin
7 Buhoci Sofia „Pajura” SRL Administrator Admin
8 Cârjeu Leonard „Danvirlen” SRL Administrator Admin
9 Tuchel Iancu „ Cosgal” SRL Administrator Admin
10  Umbrărescu Mihaela „ Cotavin” SRL Administrator Admin
11 Porumb Emanuel „Nargo PSC” SRL Administrator Admin
12 Oancea Tincuța „Suhurlui” SRL Administrator Admin
13 Toniţa Marian jr. „Tonitza” SRL Administrator Admin
ONG
14 Matei Camelia Asociaţia „Un viitor pentru Priponeşti” Preşedinte ONG
15 Roşu Petrică Organizaţia „Utilizatori de Apa pentru Irigaţii” Preşedinte ONG

 

 

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                0744.858.110

                0742.760. 016

 Fax: 0336.818.990

 ——————————————————

——————————————————-

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  411-43 „Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori”

 

 

 

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

 

Data publicării: 10.08.2012

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  1/08- 2012  M 411 – 43  

Depunerea proiectelor pentru măsura 411- 43  se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 01.10.2012 – 25.10.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 25 0ctombrie 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-43 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-43, în această sesiune sunt de   10.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul  Măsurii 411-43 „Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori” este   de  10.000 euro.

 

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

 

Componenţa Comitetului de Selecţie:

 

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

GAL „Tecuci”

   

Nume şi Prenume

 

 

Instituţia/Organizaţia

 

Funcţia

 

Tip/

Observaţii

PARTENERI PUBLICI
1. Tuchiluş Ion UAT Comuna Cosmeşti Primar Aleşi
2. Cîrjeu Vasile UAT Comuna Corod Primar Aleşi
3. Doca Virgil UAT Comuna Valea Marului Primar Aleşi
4. Boghiu Ionel UAT Comuna Nicoresti Primar Aleşi
5. Tăbăcaru Eugen UAT Comuna Ghidigeni Primar Aleşi
PARTENERI PRIVATI
6 Umbrărescu Simona „ Corseda”  SRL Administrator Admin
7 Buhoci Sofia „Pajura” SRL Administrator Admin
8 Cârjeu Leonard „Danvirlen” SRL Administrator Admin
9 Tuchel Iancu „ Cosgal” SRL Administrator Admin
10  Umbrărescu Mihaela „ Cotavin” SRL Administrator Admin
11 Porumb Emanuel „Nargo PSC” SRL Administrator Admin
12 Oancea Tincuța „Suhurlui” SRL Administrator Admin
13 Toniţa Marian jr. „Tonitza” SRL Administrator Admin
ONG
14 Matei Camelia Asociaţia „Un viitor pentru Priponeşti” Preşedinte ONG
15 Roşu Petrică Organizaţia „Utilizatori de Apa pentru Irigaţii” Preşedinte ONG

 

 

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                0744.858.110

                0742.760. 016

 Fax: 0336.818.990

 

 ——————————————————

——————————————————-

ANUNŢ LANSARE  APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  413-12 „ Sprijin pentru crearea de micro-întreprinderi din sectoare non-agricole”

 

 

 

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

 

Data publicării: 10.08.2012

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  2/08- 2012  M 413-12  

Depunerea proiectelor pentru măsura 413-12 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 15.10.2012 – 31.10.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 0ctombrie 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 413-12 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 413-12, în această sesiune sunt de   105.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul  Măsurii 413-12 „ Sprijin pentru crearea de micro-întreprinderi din sectoare non-agricole   este   de   35.000 euro.

 

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

 

 

Componenţa Comitetului de Selecţie:

 

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

GAL „Tecuci”

   

Nume şi Prenume

 

 

Instituţia/Organizaţia

 

Funcţia

 

Tip/

Observaţii

PARTENERI PUBLICI
1. Tuchiluş Ion UAT Comuna Cosmeşti Primar Aleşi
2. Cîrjeu Vasile UAT Comuna Corod Primar Aleşi
3. Doca Virgil UAT Comuna  Valea Marului Primar Aleşi
4. Boghiu Ionel UAT Comuna Nicoresti Primar Aleşi
5. Tăbăcaru Eugen UAT Comuna Ghidigeni Primar Aleşi
PARTENERI PRIVATI
6 Umbrărescu Simona „ Corseda”  SRL Administrator Admin
7 Buhoci Sofia „Pajura” SRL Administrator Admin
8 Cârjeu Leonard „Danvirlen” SRL Administrator Admin
9 Tuchel Iancu „ Cosgal” SRL Administrator Admin
10  Umbrărescu Mihaela „ Cotavin” SRL Administrator Admin
11 Porumb Emanuel „Nargo PSC” SRL Administrator Admin
12 Oancea Tincuța „Suhurlui” SRL Administrator Admin
13 Toniţa Marian jr. „Tonitza” SRL Administrator Admin
ONG
14 Matei Camelia Asociaţia „Un viitor pentru Priponeşti” Preşedinte ONG
15 Roşu Petrică Organizaţia „Utilizatori de Apa pentru Irigaţii” Preşedinte ONG

 

 

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                0744.858.110

                0742.760. 016

 Fax: 0336.818.990

 ——————————————————

——————————————————-

ANUNŢ LANSARE  APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  413-13 „ Încurajarea activităților turistice”

 

 

 

 

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

 

Data publicării: 10.08.2012

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  1/08- 2012  M 413-13  

Depunerea proiectelor pentru măsura 413-13 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 15.10.2012 – 31.10.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 0ctombrie 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 413-13 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 413-13, în această sesiune sunt de   80.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul  Măsurii 413-13 „ Încurajarea activităților turistice”  este   de  80.000 euro.

 

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

 

Componenţa Comitetului de Selecţie:

 

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

GAL „Tecuci”

   

Nume şi Prenume

 

 

Instituţia/Organizaţia

 

Funcţia

 

Tip/

Observaţii

PARTENERI PUBLICI
1. Tuchiluş Ion UAT Comuna Cosmeşti Primar Aleşi
2. Cîrjeu Vasile UAT Comuna Corod Primar Aleşi
3. Doca Virgil UAT Comuna Valea Marului Primar Aleşi
4. Boghiu Ionel UAT Comuna Nicoresti Primar Aleşi
5. Tăbăcaru Eugen UAT Comuna Ghidigeni Primar Aleşi
PARTENERI PRIVATI
6 Umbrărescu Simona „ Corseda”  SRL Administrator Admin
7 Buhoci Sofia „Pajura” SRL Administrator Admin
8 Cârjeu Leonard „Danvirlen” SRL Administrator Admin
9 Tuchel Iancu „ Cosgal” SRL Administrator Admin
10  Umbrărescu Mihaela „ Cotavin” SRL Administrator Admin
11 Porumb Emanuel „Nargo PSC” SRL Administrator Admin
12 Oancea Tincuța „Suhurlui” SRL Administrator Admin
13 Toniţa Marian jr. „Tonitza” SRL Administrator Admin
ONG
14 Matei Camelia Asociaţia „Un viitor pentru Priponeşti” Preşedinte ONG
15 Roşu Petrică Organizaţia „Utilizatori de Apa pentru Irigaţii” Preşedinte ONG

 

 

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                0744.858.110

                0742.760. 016

 Fax: 0336.818.990

 ——————————————————

——————————————————-

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  413-22 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în vașloare a moștenirii rurale”

 

 

 

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

 

Data publicării: 10.08.2012

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  2/08- 2012   M 413-22  

Depunerea proiectelor pentru măsura 413-22 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 15.10.2012 – 31.10.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 0ctombrie 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 413-22 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 413-22, în această sesiune sunt de   77.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul  Măsurii   413-22 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în vașloare a moștenirii rurale” este   de  77.000 euro.

 

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Componenţa Comitetului de Selecţie:

 

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

GAL „Tecuci”

   

Nume şi Prenume

 

 

Instituţia/Organizaţia

 

Funcţia

 

Tip/

Observaţii

PARTENERI PUBLICI
1. Tuchiluş Ion UAT Comuna Cosmeşti Primar Aleşi
2. Cîrjeu Vasile UAT Comuna Corod Primar Aleşi
3. Doca Virgil UAT Comuna Valea Marului Primar Aleşi
4. Boghiu Ionel UAT Comuna Nicoresti Primar Aleşi
5. Tăbăcaru Eugen UAT Comuna Ghidigeni Primar Aleşi
PARTENERI PRIVATI
6 Umbrărescu Simona „ Corseda”  SRL Administrator Admin
7 Buhoci Sofia „Pajura” SRL Administrator Admin
8 Cârjeu Leonard „Danvirlen” SRL Administrator Admin
9 Tuchel Iancu „ Cosgal” SRL Administrator Admin
10  Umbrărescu Mihaela „ Cotavin” SRL Administrator Admin
11 Porumb Emanuel „Nargo PSC” SRL Administrator Admin
12 Oancea Tincuța „Suhurlui” SRL Administrator Admin
13 Toniţa Marian jr. „Tonitza” SRL Administrator Admin
ONG
14 Matei Camelia Asociaţia „Un viitor pentru Priponeşti” Preşedinte ONG
15 Roşu Petrică Organizaţia „Utilizatori de Apa pentru Irigaţii” Preşedinte ONG

 

 

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                0744.858.110

                0742.760. 016

 Fax: 0336.818.990

 

 ——————————————————

——————————————————-

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE MĂSURA  412-23 „ Prima împădurire a terenurilor neagricole

 

 

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

 

Data publicării: 24.08.2012

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/08- 2012   M 412 – 23  

Depunerea proiectelor pentru măsura 412-23 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 01.10.2012 – 31.10.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 0ctombrie 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 412-23 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 412-23, în această sesiune sunt de 8000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 412-23 „Prima împădurire a terenurilor neagricole” este  de  4000 euro.

 

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

 

 

 ——————————————————

——————————————————-

Componenţa Comitetului de Selecţie:

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

GAL „Tecuci”

   

Nume şi Prenume

 

 

Instituţia/Organizaţia

 

Funcţia

 

Tip/Observaţii

PARTENERI PUBLICI

1. Tuchiluş Ion UAT Comuna Cosmeşti Primar Aleşi
2. Ciocan Marius UAT Comuna Pochidia Primar Aleşi

PARTENERI PRIVATI

3. Cârjeu Leonard „Danvirlen” SRL Administrator Admin
4. Răduțu Florina  SC „Belleflor” SRL Administrator Admin
5. Porumb Emanuel „Nargo PSC” SRL Administrator Admin
6. Toniţa Marian jr. „Tonitza” SRL Administrator Admin

ONG

7. Roşu Petrică Organizaţia „Utilizatori de Apa pentru Irigaţii” Preşedinte ONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                0744.858.110

                0742.760. 016

 Fax: 0336.818.990

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal