Anunț apeluri de selecție sesiunea 3/2012 – GAL Tecuci

ian. 21st, 2013 in sectiunea Publicitate.

Lansare apeluri de selecție, sesiunea 1 din 2013

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE MĂSURA  411-11 „Formare profesională, informare și consultanță”

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

Data publicării: 21.01.2013

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  1/01- 2013 M 411 – 11  

Depunerea proiectelor pentru măsura 411-11 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie este menționată în Regulamentul privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul Grupului de Acțiune Locală Tecuci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Director în data de 14.05.2012 care poate fi accesat AICI.

Sesiunea este deschisă în perioada 22.03.2013 – 12.04.2013.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 12 Aprilie 2013, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-11 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-11, în această sesiune sunt de  8000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411-11 „Formare profesională, informare și consultanță” este de  8000 euro.

In vederea monitorizării implementării proiectului, beneficiarii sunt obligați să completeze declarația pe propria răspundere care se găsește aici.

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj (AICI) sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ulwww.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Componenţa Comitetului de Selecţie:

Anunţarea rezultatelor preliminare se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse, se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

0744.858.110

Fax: 0336.818.990

————————————————————————————————————————-

Publicat la 18.03.2013

ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul sesiunii Măsurii 411-12 ” Instalarea tinerilor fermieri”

Grupul de Acţiune Locală Tecuci vă informează că perioada de depunere a cererilor de finanţare în cadrul sesiunii 1 din 2013 a Măsurii 411-12 „Instalarea tinerilor fermieri”, inițial prevăzută pentru perioada 22.03.2013 – 12.04.2013, orele 12.00, se va modifica. Noua perioadă de depunere va începe pe data de 12.04.2013 și se va încheia pe data de 02.05.2013, orele 12.00.

————————————————————————————————————————-

ANUNŢ LANSARE  APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  411-12  „Instalarea tinerilor fermieri”

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

Data publicării: 21.01.2013

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  1/01- 2013 M 411 – 12 

Depunerea proiectelor pentru măsura 411-12  se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie este menționată în Regulamentul privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul Grupului de Acțiune Locală Tecuci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Director în data de 14.05.2012 care poate fi accesat AICI.

Sesiunea este deschisă în perioada 22.03.2013 – 12.04.2013. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 12.04.2013, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-12 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat AICI.

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-12, în această sesiune sunt de  80.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411-12 „Instalarea tinerilor fermieri” este de 40.000 euro.

In vederea monitorizării implementării proiectului, beneficiarii sunt obligați să completeze declarația pe propria răspundere care se găsește aici.

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj (AICI) sunt menţionate în Fișa Măsurii care poate fi accesată AICI, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Componenţa Comitetului de Selecţie:

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                      0744.858.110

                      Fax: 0336.818.990

 ————————————————————————————————————————-

Publicat la 18.03.2013

ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul sesiunii Măsurii 411-21 “Modernizarea exploatațiilor agricole”

Grupul de Acţiune Locală Tecuci vă informează că depunerea cererilor de finanţare în cadrul sesiunii Măsurii 411-21 „Modernizarea exploatațiilor agricole” ce se desfășoară în perioada22.03.2013 – 12.04.2013, orele 12.00, va fi prelungită până pe data de 02.05.2103, orele 12.00.

————————————————————————————————————————-

ANUNŢ LANSARE  APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  411-21 „ Modernizarea exploatațiilor agricole”

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

Data publicării: 21.01.2013

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  1/01- 2013 M 411 – 21  

Depunerea proiectelor pentru măsura 411-21  se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie este menționată în Regulamentul privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul Grupului de Acțiune Locală Tecuci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Director în data de 14.05.2012 care poate fi accesat AICI.

Sesiunea este deschisă în perioada 22.03.2013-12.04.2013.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 12.04.2013, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-21 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-21, în această sesiune sunt de  50.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411-21 „ Modernizarea exploatațiilor agricole” este  50.000 euro.

In vederea monitorizării implementării proiectului, beneficiarii sunt obligați să completeze declarația pe propria răspundere care se găsește aici.

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj (AICI) sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ulwww.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Criteriile de selecție și punctaj pot fi accesate AICI.

Componenţa Comitetului de Selecţie:

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                      0744.858.110

 Fax: 0336.818.990

————————————————————————————————————————-

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  411-41 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

Data publicării: 21.01.2013

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  1/01- 2013  M 411 – 41  

Depunerea proiectelor pentru măsura 411- 41  se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie este menționată în Regulamentul privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul Grupului de Acțiune Locală Tecuci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Director în data de 14.05.2012 care poate fi accesat AICI.

Sesiunea este deschisă în perioada 22.03.2013-12.04.2013.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 12.04.2013, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-41 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-41, în această sesiune sunt de   7.500 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii  411-41 „ Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” este   de  7500 euro.

In vederea monitorizării implementării proiectului, beneficiarii sunt obligați să completeze declarația pe propria răspundere care se găsește aici.

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj (AICI) sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ulwww.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

 Componenţa Comitetului de Selecţie:

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                      0744.858.110

 Fax: 0336.818.990

————————————————————————————————————————-

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  411-43 „Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori”

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

Data publicării: 21.01.2013

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  1/01- 2013  M 411 – 43  

Depunerea proiectelor pentru măsura 411- 43  se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie este menționată în Regulamentul privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul Grupului de Acțiune Locală Tecuci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Director în data de 14.05.2012 care poate fi accesat AICI.

Sesiunea este deschisă în perioada 22.03.2013-12.04.2013.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 12.04.2013, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 411-43 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-43, în această sesiune sunt de   10.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul  Măsurii 411-43 „Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori” este   de  10.000 euro.

In vederea monitorizării implementării proiectului, beneficiarii sunt obligați să completeze declarația pe propria răspundere care se găsește aici.

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj (AICI) sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ulwww.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Componenţa Comitetului de Selecţie:

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                      0744.858.110

 Fax: 0336.818.990

————————————————————————————————————————-

Publicat la 18.03.2013

ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul sesiunii Măsurii 413-12 “Sprijin pentru crearea de micro-întreprinderi din sectoare non-agricole”

Grupul de Acţiune Locală Tecuci vă informează că depunerea cererilor de finanţare în cadrul sesiunii Măsurii 413-12 „Sprijin pentru crearea de micro-întreprinderi din sectoare non-agricole” ce se desfășoară în perioada 22.03.2013 – 12.04.2013, orele 12.00, va fi prelungită până pe data de 02.05.2103, orele 12.00.

————————————————————————————————————————-

ANUNŢ LANSARE  APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  413-12 „ Sprijin pentru crearea de micro-întreprinderi din sectoare non-agricole”

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

Data publicării: 21.01.2013                                                                                                                                            

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  1/01- 2013  M 413-12  

Depunerea proiectelor pentru măsura 413-12 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie este menționată în Regulamentul privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul Grupului de Acțiune Locală Tecuci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Director în data de 14.05.2012 care poate fi accesat AICI.

Sesiunea este deschisă în perioada 22.03.2013- 12.04.2013.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 12.04.2013, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 413-12 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 411-11, în această sesiune sunt de  40.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul  Măsurii 413-12 „ Sprijin pentru crearea de micro-întreprinderi din sectoare non-agricole”  este   de  40.000 euro.

In vederea monitorizării implementării proiectului, beneficiarii sunt obligați să completeze declarația pe propria răspundere care se găsește aici.

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj (AICI) sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ulwww.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

 Componenţa Comitetului de Selecţie:

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                      0744.858.110

 Fax: 0336.818.990

 ————————————————————————————————————————-

Publicat la 18.03.2013

ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul sesiunii Măsurii 413-13 “Încurajaarea activităților turistice”

Grupul de Acţiune Locală Tecuci vă informează că depunerea cererilor de finanţare în cadrul sesiunii Măsurii 413-13 „Încurajarea activităților turistice” ce se desfășoară în perioada22.03.2013 – 12.04.2013, orele 12.00, va fi prelungită până pe data de 02.05.2103, orele 12.00.

————————————————————————————————————————-

ANUNŢ LANSARE  APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  413-13 „ Încurajarea activităților turistice”

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

Data publicării: 21.01.2013

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  1/01- 2013  M 413-13  

Depunerea proiectelor pentru măsura 413-13 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie este menționată în Regulamentul privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul Grupului de Acțiune Locală Tecuci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Director în data de 14.05.2012 care poate fi accesat AICI.

Sesiunea este deschisă în perioada 22.03.2013- 12.04.2013.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 12.04.2013, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 413-13 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 413-13, în această sesiune sunt de    100.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul  Măsurii 413-13 „ Încurajarea activităților turistice”  este   de  100.000 euro.

In vederea monitorizării implementării proiectului, beneficiarii sunt obligați să completeze declarația pe propria răspundere care se găsește aici.

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj (AICI) sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ulwww.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Criteriile de selecție și punctaj pot fi accesate AICI.

 Componenţa Comitetului de Selecţie:

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                      0744.858.110

 Fax: 0336.818.990

  ————————————————————————————————————————-

Publicat la 18.03.2013

ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul sesiunii Măsurii 413-22 “ Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale ”

Grupul de Acţiune Locală Tecuci vă informează că depunerea cererilor de finanţare în cadrul sesiunii Măsurii 413-22 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale” ce se desfășoară în perioada 22.03.2013 – 12.04.2013, orele 12.00, va fi prelungită până pe data de02.05.2013, orele 12.00.

————————————————————————————————————————-

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  413-22 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

Data publicării: 21.01.2013

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  1/01- 2013   M 413-22  

Depunerea proiectelor pentru măsura 413-22 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie este menționată în Regulamentul privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul Grupului de Acțiune Locală Tecuci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Director în data de 14.05.2012 care poate fi accesat AICI.

Sesiunea este deschisă în perioada 22.03.2013-12.04.2013.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 12.04.2013, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 413-22 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 413-22, în această sesiune sunt de   69.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul  Măsurii   413-22 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” este   de  69.000 euro.

In vederea monitorizării implementării proiectului, beneficiarii sunt obligați să completeze declarația pe propria răspundere care se găsește aici.

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj (AICI) sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ulwww.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Componenţa Comitetului de Selecţie:

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                      0744.858.110

 Fax: 0336.818.990

 ————————————————————————————————————————-

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal