Anunt de mediu

Sep 18th, 2013 in sectiunea Publicitate.

S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L. titular al proiectului „Lucrări de exploatare de nisip şi pietriş din terasă Râu Siret – mal stâng în Comuna Movileni, Judeţul Galaţi”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare cu evaluarea impactului asupra mediului si cu evaluare adecvata de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat in comuna Movileni, Judetul Galati. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – vineri între orele 08.00-14.00 , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 25.09.2013. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 03.10.2013.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal