Anunț lansare apel de selecție

aug. 24th, 2012 in sectiunea Publicitate.

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE MĂSURA  412-23 „ Prima împădurire a terenurilor neagricole

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

Data publicării: 24.08.2012

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/08- 2012   M 412 – 23  

Depunerea proiectelor pentru măsura 412-23 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie – partener şi la sediul GAL Tecuci.

Sesiunea este deschisă în perioada 01.10.2012 – 31.10.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 0ctombrie 2012, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 412-23 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

 Fondurile disponibile pentru Măsura 412-23, în această sesiune sunt de 8000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 412-23 „Prima împădurire a terenurilor neagricole” este  de  4000 euro.

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Componenţa Comitetului de Selecţie:

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

GAL „Tecuci”

   

Nume şi Prenume

 

 

Instituţia/Organizaţia

 

Funcţia

 

Tip/Observaţii

PARTENERI PUBLICI

1. Tuchiluş Ion UAT Comuna Cosmeşti Primar Aleşi
2. Ciocan Marius UAT Comuna Pochidia Primar Aleşi

PARTENERI PRIVATI

3. Cârjeu Leonard „Danvirlen” SRL Administrator Admin
4. Răduțu Florina  SC „Belleflor” SRL Administrator Admin
5. Porumb Emanuel „Nargo PSC” SRL Administrator Admin
6. Toniţa Marian jr. „Tonitza” SRL Administrator Admin

ONG

7. Roşu Petrică Organizaţia „Utilizatori de Apa pentru Irigaţii” Preşedinte ONG

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                0744.858.110

Fax: 0336.818.990

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal