Anunț lansare apel de selecție – GAL Tecuci

apr. 5th, 2012 in sectiunea Publicitate.

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE – Măsura 41.125

“Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea

agriculturii şi silviculturii”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

– AXA 4 LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Data publicării: 05.04.2012

Descarcă ghidul solicitantului pentru măsura 41.125 “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 41.125 din 05/04-2012

Depunerea proiectelor pentru măsura 41.125 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galtecuci.ro, la fiecare primărie –partener şi la sediul GAL Tecuci.Sesiunea este deschisă în perioada 20.05.2012 – 31.05.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 mai 2012, ora 16:00.Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 41.125 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 41.125, în această sesiune sunt de 25000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 41.125 „ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” este de 25.000 de Euro.Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Anunţarea rezultatelor preliminare se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse, se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon :

0722.858.110

0744.858.110

Fax:

0336.818.990

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal