Anunț lansare apel de selecție – GAL Tecuci

Iul 14th, 2014 in sectiunea Publicitate.

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE MĂSURA  421 Implementarea proiectelor de cooperare

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

Data publicarii: 15.07.2014

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  2/2014 M 421 Implementarea proiectelor de cooperare

Depunerea proiectelor pentru măsura 421 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Procedura de selecţie este menționată în Regulamentul privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul Grupului de Acțiune Locală Tecuci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Director în data de 14.05.2012 care poate fi accesat AICI.

Sesiunea este deschisă în perioada 05.08.2014 – 15.08.2014. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 15.08.2014, ora 16:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

Modelul de declaratie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar, poate fi descărcat aici.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 421 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro si site-ul www.apdrp.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 421 în această sesiune sunt de 10.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” este de  10.000 euro.

Suma maxima  totala a unui proiect va fi de 200.000 euro.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect va fi de maxim 400.000 euro.

In vederea monitorizării implementării proiectului, beneficiarii sunt obligați să completeze declarația pe propria răspundere care se găsește aici.

Descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Anunţarea rezultatelor preliminare se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse, se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

www.galtecuci.ro

Email: gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

0744.858.110

Fax: 0336.818.990

Programul de lucru al GAL Tecuci este de luni – vineri, intre orele 08.00-16.00.

 

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal