Anunț lansare apel de selecție – GAL Tecuci

nov. 25th, 2013 in sectiunea Publicitate.

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

Data publicării: 25.11.2013

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 3/11- 2013   M 41.322  

Depunerea proiectelor pentru măsura 41.322 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principală nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Cererea de finanțare se depune în 3 exemplare în format electronic și tipărit.

Procedura de selecţie este menționată în Ghidul Solicitantului ce poate fi accesat pe situl-www.galtecuci.ro.

Sesiunea este deschisă în perioada 11.12.2013-27.12.2013. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 27.12.2013, ora 14:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL Tecuci.

GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Tecuci.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 41.322 sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro

Fondurile disponibile pentru Măsura 41.322, în această sesiune sunt de 212.739 euro.

Suma maximă a unui proiect va fi de 400.000 de euro.

Pentru beneficiarii publici, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” este de 200.000 euro.

Pentru beneficiarii privați, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” este de 200.000 euro.

In vederea monitorizării implementării proiectului, beneficiarii sunt obligați să completeze declarația pe propria răspundere care se găsește aici.

Documentele justificative, cerinţele de conformitate, descrierea criteriilor de selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe site-ul www.galtecuci.ro, precum şi la sediul GAL Tecuci.

Componența comitetului de selecție:

Anunţarea rezultatelor preliminare  se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”.

Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror propuneri au fost respinse,  se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de respingere.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura GAL „Tecuci”.

Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

 

Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110

                      0744.858.110

Fax: 0336.818.990

 

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal