ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE MĂSURA 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”

aug. 6th, 2014 in sectiunea Publicitate.

ANUNŢ LANSARE  APEL DE SELECȚIE  MĂSURA  41.112  „Instalarea tinerilor fermieri”

ASOCIAŢIA DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA 4 LEADER –

Data  lansării: 06.08.2014

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  3/08-2014 M 41.112 

Depunerea proiectelor pentru mãsura 41.112 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principalã nr. 92, judeţul Galaţi, în intervalul orar 09:00 16:00. Solicitantul de finanţare trebuie sã îndeplineascã cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei mãsuri.
Sesiunea este deschisã în perioada 06.08.2014 – 20.08.2014.
Termenul limitã de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentã acestei mãsuri este:20.08.2014, ora 16:00.
Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face dupã aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie GAL Tecuci.
GAL Tecuci va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galtecuci.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluãrilor cererilor de finanţare depuse de cãtre aceştia la sediul GAL Tecuci.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 41.112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:
are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE;
este situată pe teritoriul ţării;
este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 41.112, sunt:
persoană fizică;
persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare:
• individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;
• ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
• asociat şi administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în
baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Fondurile disponibile pentru Mãsura 41.112, în aceastã sesiune sunt de: 223.000 euro.
Suma maximã nerambursabilã care poate fi acordatã pentru finanţarea unui proiect din cadrul Mãsurii 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri” este de 40.000 euro.
Suma totală maximă a unui proiect va fi de 40.000 euro.

Anunţarea rezultatelor preliminare se va face prin publicarea Raportului de selecţie, pe www.galtecuci.ro şi prin afişare la avizierul fiecãrei primãrii din teritoriul acoperit de GAL „Tecuci”. Comunicarea, prin e-mail şi /sau fax, a rezultatelor preliminare cãtre aplicanţii ale cãror propuneri au fost respinse, se va face în termen de 3 zile lucrãtoare de la luarea deciziei de respingere. Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultatã ca urmare a aplicãrii procesului de selecție vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea notificãrii, la registratura GAL „Tecuci”. Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, imediat dupã rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.
La sediul GAL Tecuci puteti consulta varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit informațiile detaliate aferente măsurii 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri.

 Date de contact:

www.galtecuci.ro

Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110              0744.858.110                  Fax: 0336.818.990

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal