ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE MĂSURA 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” – GAL ”Tecuci”

Mar 2nd, 2015 in sectiunea Publicitate.

ASOCIAŢIA “DEZVOLTARE ZONALÃ TECUCI”
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCAL “TECUCI”
Programul Naţional de Dezvoltare Ruralã AXA 4 LEADER
MÃSURA 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale ”

Data publicării: 02.03.2015

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte pe măsura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale ” – 01/03.2015
Tip Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 41.322 sunt:
 Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
 Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata;
 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
 ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;
 Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Fondurile disponibile pentru Masura 41.322, în aceasta sesiune sunt de: 48.726 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect din cadrul Masurii 41.322 este de 48.726 euro.
Depunerea proiectelor pentru masura 41.322 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principala nr. 92, județul Galaţi, până în data de 20.03.2015, în intervalul orar 09:00 16:00.
Solicitantul de finanțare trebuie sa îndeplineasca cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei masuri ce poate fi accesat pe situl www.galtecuci.ro, www.apdrp.ro.
ADZ Tecuci, vă aduce la cunoștință următoarele:
– Implementarea proiectelor va fi demarată numai dacă au fost parcurse etapele procedurale aferente evaluării cererilor de finanțare, soluționării contestațiilor, verificării pe eșantion și contractării proiectelor.
– Durata de execuție a proiectelor include derularea procedurii de achiziții, realizarea efectivă a proiectului, realizarea vizitelor pe teren pentru verificarea implementării, elaborarea, depunerea și avizarea rapoartelor de activitate, depunerea cererii de plată și efectuarea plății.
– Beneficiarii trebuie să aibă în vedere faptul că efectuarea ultimei plăți de către AFIR, trebuie realizată până la 31.12.2015, cu termen limită pentru depunerea ultimei cereri de plată 30.09.2015. Perioada efectivă de implementare a proiectului va fi de maxim 4 luni (după parcurgerea etapelor de evaluare și contractare la AFIR).
– In situația contractelor de finanțare care nu se vor derula corespunzător și nu se vor finaliza, există riscul rezilierii unilaterale de către AFIR și se va constitui debit total pentru întreaga sumă aferentă proiectului, iar sumele acordate anterior, vor fi recuperate în integralitate, fapt pe care beneficiarii trebuie să îl cunoască și să și-l asume.
Sesiunea este deschisa in perioada 02.03.2015 – 20.03.2015.
Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 20.03.2015, ora 16:00.
Pentru informații suplimentare ne puteti contacta la:
www.galtecuci.ro
Email:gal@galtecuci.ro
Telefon : 0722.858.110, 0744.858.110
Fax: 0336.818.990

La sediul GAL Tecuci puteti consulta varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit informațiile detaliate aferente măsurii 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale ”.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal