Anunt lansare apel de selectie MÃSURA 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale ”

oct. 10th, 2014 in sectiunea Publicitate.

ASOCIAŢIA “DEZVOLTARE ZONALÃ TECUCI”

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCAL “TECUCI”

Programul Naţional de Dezvoltare Ruralã AXA 4 LEADER

MÃSURA 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

Data publicării: 10.10.2014

 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte pe măsura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale ” – 04/10.2014

Tip Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 322 sunt:

  • Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
  • Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata;
  • Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;
  • Persoane fizice[1] si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Fondurile disponibile pentru Masura 41.322,  în aceasta sesiune sunt de: 98.978 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect din cadrul Masurii 41.322 este de  98.978 euro.

Depunerea proiectelor pentru masura 41.322 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principala nr. 92, județul Galaţi, până în data de 31.10.2014, în intervalul orar 09:00 16:00.

Solicitantul de finanțare trebuie sa îndeplineasca cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei masuri ce poate fi accesat pe situl www.galtecuci.ro, www.apdrp.ro.

Sesiunea este deschisa in perioada 10.10.2014 – 31.10.2014.

Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este:  31.10.2014 , ora 16:00.

Pentru informații suplimentare ne puteti contacta la: www.galtecuci.ro / Email:gal@galtecuci.ro

Telefon : 0722.858.110, 0744.858.110 / Fax: 0336.818.990

La sediul GAL Tecuci puteti consulta varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit informațiile detaliate aferente măsurii 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale ”.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal