Anunt lansare apel de selectie proiecte – Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde

dec. 18th, 2014 in sectiunea Publicitate.

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță lansarea, incepand cu 22 decembrie 2014, a sesiunii de cereri de proiecte pentru urmatoarele masuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala: 4.322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populatia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, 4.121 – „Modernizarea exploatatiilor agricole” si 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare „.

1. Data publicării apelului de selecție: 18 decembrie 2014; Nr.de referință: M 4.322/1/2014; M 4.121/4/2014; M 421/3/2014

2. Tipuri de beneficiari eligibili:

Masura 4.322: comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare; autoritatile locale (comune) sau asociatii de dezvoltare inter-comunitare, prin operatorii regionali prin investitii in infrastructura de apa/apa uzata; asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate intre doua sau mai multe comune infiintate conform legislatiei nationale in vigoare; ONG-uri așezăminte culturale si instituții de cult, definite conform legislației naționale in vigoare; persoane fizice si juridice care dețin in proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local si care aplica pentru componenta c).
Masura 4.121: fermierii; persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare; grupurile de producători şi cooperativele, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Masura 421: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei submăsuri; alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL Siretul Verde.

3.Fonduri disponibile:
Masura 4.322 – 135.840 €
Masura 4.121 – 8449 €;
Masura 421 – 5000 €;

4.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: Masura 4.322 – 135.840€; Masura 4.121 – 8449€; Masura 421 – 5000€;

5. Data limită de depunere a proiectelor: : 16 ianuarie 2015;

6. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde” din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, în intervalul orar 10:00 – 15:00 de luni până vineri inclusiv;

7. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI , disponibil în format electronic pe site-urile www.apdrp.ro și www.siretulverde.ro; în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport de hârtie la sediul GAL Siretul Verde;

8. Datele de contact ale GAL, unde solicitanții pot obține informații detaliate: Sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, județul Vrancea. Telefon/fax 0237/702 100. E-mail: gal@siretulverde.ro.

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE
Presedinte, ADRIAN COLIN

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal