Anunt lansare apel de selectie proiecte

aug. 7th, 2014 in sectiunea Publicitate.

Asociatia Grupul de Actiune Locala Siretul Verde  anunţă deschiderea, incepand cu 7 august 2014, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru masurile: 4.111 – „FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE ȘI DIFUZARE DE CUNOSTINȚE”, 4.112 – „INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”,  4.121 – „MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE” si 421 – „IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE”.

1. Data publicării apelului de selecție: 7 august 2014;  Nr.de referință: M 4.111/2/2014; M 4.112/2/2014; M 4.121/3/2014; M 421/2/2014

 2. Tipuri de beneficiari eligibili:

Masura 4.111: a) Aplicanţi : furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi  difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.

b) Beneficiari finali: Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, legumiculturii, apiculturii, silviculturii, industria agro-alimentară, agro-turism, ecoturism, fermieri din exploataţiile de semi-subzistenţă precum şi tineri. 

Masura 4.112: Fermieri  care la data solicitarii sprijinului indeplinesc urmatoarele conditii:au vârsta sub 40 de ani şi se instalează  pentru prima    dată în exploataţiile agricole, ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei; deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare; prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei,sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din  timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.

Masura 4.121: fermierii; persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se  autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare; grupurile de producători şi cooperativele, cu condiţia ca investiţiile  realizate să deservească interesele propriilor membri.

Masura 421: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune  Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei submăsuri;  alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul  GAL Siretul Verde;

3.Fonduri disponibile:

Masura 4.111 „FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE ȘI DIFUZARE DE CUNOSTINȚE”-  31000  €;

Masura 4.112  „INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”- 76000 €;

Masura 4.121 „MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE”24173  €;

Masura 421  „IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE” – 20000  €;

 

4.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: Masura 4.111- 31 000 €; Masura 4.112 – 40000 €; Masura 4.121-  24173  €;  Masura 421 – 20000  €;

5. Data limită de depunere a proiectelor: : sesiune cu depunere continua;

6. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde”  din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, în intervalul orar 10:00 – 15:00 de luni până vineri inclusiv;

7. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI , disponibil în format electronic pe site-urile  www.apdrp.ro și www.siretulverde.ro; în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport de hârtie la sediul GAL Siretul Verde;

8. Datele de contact ale GAL, unde solicitanții pot obține informații detaliate: Sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, județul Vrancea. Telefon/fax 0237/702 100. E-mail: gal@siretulverde.ro.

ASOCIAŢIA  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE

Presedinte,

ADRIAN COLIN

 

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal