Anunt lansare masura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”

ian. 6th, 2015 in sectiunea Publicitate.

ASOCIAŢIA “DEZVOLTARE ZONALÃ TECUCI”
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCAL “TECUCI”
Programul Naţional de Dezvoltare Ruralã AXA 4 LEADER
MÃSURA 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”

Data publicarii: 06.01.2015
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte pe măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri” – 01/01.2015
Tip Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 41.112 sunt:
Beneficiarii eligibili pentru finanțare în cadrul măsurii 41.112 din cadrul PNDR sunt:
fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie
agricolă:
– are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE;
– este situată pe teritoriul GAL Tecuci;
-este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:
-persoană fizică;
– persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare:
• individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;
• ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
– asociat şi administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Fondurile disponibile pentru Masura 41.112, în aceasta sesiune sunt de: 41.124 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect din cadrul Masurii 41.112 este de 40.000 euro.
Depunerea proiectelor pentru masura 41.112 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principala nr. 92, județul Galaţi, până în data de 19.01.2015, în intervalul orar 09:00 -16:00.
Solicitantul de finanțare trebuie sa îndeplineasca cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei masuri ce poate fi accesat pe situl www.galtecuci.ro, www.apdrp.ro.

Sesiunea este deschisa in perioada 06.01.2015 – 19.01.2015.
Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 19.01.2015, ora 16:00.
Pentru informații suplimentare ne puteti contacta la:
www.galtecuci.ro
Email:gal@galtecuci.ro
Telefon : 0722.858.110, 0744.858.110
Fax: 0336.818.990

La sediul GAL Tecuci puteti consulta varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit informațiile detaliate aferente măsurii 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri” .

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal