Anunt prelungire apel selectie MÃSURA 41.112 „ Instalarea tinerilor fermieri”

apr. 20th, 2015 in sectiunea Publicitate.

ASOCIAŢIA “DEZVOLTARE ZONALÃ TECUCI”
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCAL “TECUCI”
Programul Naţional de Dezvoltare Ruralã AXA 4 LEADER
Anunt prelungire apel selectie MÃSURA 41.112 „ Instalarea tinerilor fermieri”
Data publicarii: 20.04.2015
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte pe măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri” – 03/04.2015
Tip Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 41.112 sunt:
Beneficiarii eligibili pentru finanțare în cadrul măsurii 41.112 din cadrul PNDR sunt:
fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:
– are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE;
– este situată pe teritoriul GAL Tecuci;
-este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:
-persoană fizică;
– persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare:
• individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;
• ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
– asociat şi administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Fondurile disponibile pentru Masura 41.112, în aceasta sesiune sunt de: 81.124 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect din cadrul Masurii 41.112 este de 40.000 euro.
Depunerea proiectelor pentru masura 41.112 se va face la sediul GAL Tecuci, din comuna Cosmeşti, str. Principala nr. 92, județul Galaţi, până în data de 22.04.2015, în intervalul orar 09:00 -16:00.
Solicitantul de finanțare trebuie sa îndeplineasca cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei masuri ce poate fi accesat pe situl www.galtecuci.ro, www.apdrp.ro.
ADZ Tecuci, vă aduce la cunoștință următoarele:
-Implementarea proiectelor va fi demarată numai dacă au fost parcurse etapele procedurale aferente evaluării cererilor de finanțare, soluționării contestațiilor, verificării pe eșantion și contractării proiectelor.
-Durata de execuție a proiectelor include derularea procedurii de achiziții, realizarea efectivă a proiectului, realizarea vizitelor pe teren pentru verificarea implementării, elaborarea, depunerea și avizarea rapoartelor de activitate, depunerea cererii de plată și efectuarea plății.
-Beneficiarii trebuie să aibă în vedere faptul că efectuarea ultimei plăți de către AFIR, trebuie realizată până la 31.12.2015, cu termen limită pentru depunerea ultimei cereri de plată 30.09.2015. Perioada efectivă de implementare a proiectului va fi de maxim 4 luni (după parcurgerea etapelor de evaluare și contractare la AFIR).
-In situația contractelor de finanțare care nu se vor derula corespunzător și nu se vor finaliza, există riscul rezilierii unilaterale de către AFIR și se va constitui debit total pentru întreaga sumă aferentă proiectului, iar sumele acordate anterior, vor fi recuperate în integralitate, fapt pe care beneficiarii trebuie să îl cunoască și să și-l asume.
Beneficiarii măsurii 41.112, au obligația de a depune prima cerere de plată în maxim 10 zile de la data semnării Contractului de finanțare. Prima transa de plată reprezintă 60% din valoarea totală a contractului. A doua cerere de plată se depune în maximum 33 de luni de la data semnării contractului de finanțare, după verificarea îndeplinirii tuturor acțiunilor prevăzute în Planul de afaceri, obligatoriu cu implementarea standardelor comunitare și reprezintă 40% din valoarea contractului. Depunerea celei de a doua cereri de plată se va realiza cu respectarea termenului de 30.09.2015- aferent depunerii ultimei cereri de plată în cadrul PNDR 2007-2013.
Obligația beneficiarului de a urma un curs de formare profesională în cel puțin unul din domeniile: managementul exploatației agricole, contabilitatea fermei, protecția mediului, agricultură ecologică, etc. Cursurile pot fi oferite prin măsura 111- Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe – în limita disponibilă menționată în contractele încheiate între MADR și furnizorii de formare profesională sau prin proiectele selectate de GAL în cadrul sub-măsurii 41.111. În situații excepționale,cu acordul anterior al DGDR AM-PNDR, beneficiarii pot urma cursuri de formare organizate de alte entități, în domeniile menționate.
În acest context, dacă solicitarea de plată pentru cea de-a doua tranșă aferentă contractelor de finanțare încheiate pentru această sub-măsură în perioada următoare nu se va depune până la data de 30 septembrie 2015 (data limită pentru depunerea ultimei cereri de plată aferentă PNDR 2007-2013) nu se va putea utiliza alocarea financiară pentru această sub-măsură din SDL și aceste contracte vor primi finanțarea conform regulilor de tranziție aplicabile, din cadrul anvelopei financiare a PNDR 2014-2020.
Sesiunea este deschisa in perioada 09.04.2015 – 22.04.2015.
Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 22.04.2015, ora 16:00.
Pentru informații suplimentare ne puteti contacta la:
www.galtecuci.ro
Email:gal@galtecuci.ro
Telefon : 0722.858.110, 0744.858.110
Fax: 0336.818.990
La sediul GAL Tecuci puteti consulta varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit informațiile detaliate aferente măsurii 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal