Anunt public

oct. 15th, 2013 in sectiunea Publicitate.

URENIUC MARIAN, titular al proiectului „Sediu firma, birouri„, anuntǎ  publicul interesat asupra luǎrii deciziei etapei de încadrare de cǎtre APM Galati, fǎrǎ evaluarea impactului asupra mediului si fǎrǎ efectuarea evaluarii adecvate pentru proiectul: ,Sediu firma, birouri”, propus a fi amplasat în intravilanul mun. Tecuci, str. Vasile Alecsandri, nr. 5A, judetul Galati.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazǎ pot fi consultate la sediul APM Galati din Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni –Joi între orele 8 :00- 16:00 si vineri între orele 8 :00- 14:00, precum  si la urmǎtoarea adresǎ de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementǎri – acordul de mediu – proiect decizie etapǎ de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicǎrii prezentului anunt, pânǎ la data de 15.10.2013.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal