Anunț public

oct. 18th, 2013 in sectiunea Publicitate.

Grigore Steluța și Grigore Neculai, titulari ai proiectului ”Construcție cu funcțiune comasată (cofetărie și locuință) și împrejmuire” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea adecvată pentru proiectul ”Construcție cu funcțiune comasată (cofetărie și locuință) și împrejmuire”, propus a fi realizat în intravilanul mun. Tecuci, str. Tudor Pamfile, nr. 7, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați din Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 08:00-16:00 și vineri între orele 08:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anmp.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 23.10.2013.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal