Anunț public

Feb 1st, 2014 in sectiunea Publicitate.

S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Lucrări de exploatare de nisip şi pietriş din terasă Râul Siret – mal stâng în Comuna Movileni, Judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în Comuna Movileni, Judeţul Galaţi.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L., Municipiul Tecuci, Strada Mures, nr. 20, Judeţul Galaţi, în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.00 şi vineri între orele 08.00-14.00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http:// apmgl. anpm. ro /

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la

Sediul Primariei com. Movileni  , jud. Galati, în data de  20.02.2014, începând cu orele 1300.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind

documentul susmenţionat la sediul A.P.M. Galaţi, până la data de  20.02.2014.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal