Anunț public

Feb 3rd, 2014 in sectiunea Publicitate.

Gabor Ion, titular al proiectului ”Depozit de produse de panificație și împrejmuire” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ”Depozit de produse de panificație și împrejmuire”, propus a fi realizat în mun. Tecuci, str. Natalia Negru, nr. 16, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați din Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:00 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 07.02.2014.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal