Anunţ public

Iul 30th, 2014 in sectiunea Publicitate.

„UAT Gohor, judeţul Galaţi, titular al proiectului „Modernizare drum principal comuna Gohor, judetul Galati”, anunță publicul interesat aupra luării deciziei etapei de încadrare  de către APM Galați fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizare drum principal comuna Gohor, judetul Galati”, propus a fi realizat în intravilanul comunei Gohor, judeţul Galaţi.   Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi orele 830-1600, vineri, orele 830-1330, precum și la următoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate înainta comentariile/observațiile la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal