Anunț public

Aug 23rd, 2013 in sectiunea Publicitate.

SC GIA DAN CARS SRL, titular al proiectului ”Schimbare de destinație din depozit (C1) în service auto. Schimbare de destinație din depozit (C3) în spălătorie auto. Construire vulcanizare” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea adecvată pentru proiectul ” Schimbare de destinație din depozit (C1) în service auto. Schimbare de destinație din depozit (C3) în spălătorie auto. Construire vulcanizare”, propus pentru a fi realizat în intravilanul mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 128 A, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați din Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele luni-joi, între orele 08:00 – 16:00 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 28.08.2013.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal