Anunt public

apr. 15th, 2015 in sectiunea Publicitate.

UAT Comuna Nicoreşti, Judetul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual vacant de Inspector de specialitate, grad profesional 1A, studii superioare in cadrul Compartimentului Registrul Agricol-Fond Funciar, din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Nicoreşti.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Nicoreşti, în data de 12.05.2015, ora 10:00 – proba scrisa.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Nicoreşti, în termen de 10 de zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul Primăriei Nicoreşti, Jud. Galaţi şi pe siteul Primăriei Comunei Nicoreşti, la adresa www.primarianicoresti.ro.

Dosarele de concurs trebuie sa conţină documentele prevăzute la art. 6 din H.G. 286/2011.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Nicoreşti şi la nr. de telefon 0236.867.021.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal