Anunț public

sept. 4th, 2013 in sectiunea Publicitate.

SC GML CRISCOM, titular al proiectului ”Depozit materiale” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenționat, propus a fi amplasat în intravilanul satului Umbrărești-Deal, comuna Umbrărești, nr. 229, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 10 septembrie 2013.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal