Convocator

Apr 14th, 2014 in sectiunea Publicitate.

Consiliul de Administrație al AUTOSERVICE SCM Tecuci, Societate Cooperativă Meșteșugărească întrunit în ședința din data de 14.04.2014 la sediul social al societății, în prezența tuturor membrilor cooperatori, decide convocarea Adunării Generale Extraordinare a membrilor cooperatori, pentru data de 30 aprilie 2014 la ora 10:00 cu următoarea ordine de zi (stabilită în baza art 41/lit.m. din legea 1 din 2005):

–          Prezentarea informării realizate de către Cabinetului Individual – Practician în Insolvență Ec. Exp Mitică Bălan asupra situației juridice și judiciare a societății în cadrul procedurilor parcurse în judecarea dosarului de insolvență nr. 4139/121/2011* aflat pe rolul Tribunalului Galați.

–          Prezentarea informării făcută de către Consilier Juridic Jr. Octavian Mircea Teodosiu, membru al Comitetului Director al UJCM Galați referitoare la conținutul art.87/pct.2 din Legea 1 din 2005.

–          Aprobarea transmiterii către o altă societate cooperativă meșteșugărească a patrimoniului rămas în urma plății tuturor creanțelor societății.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal