Publicație de vânzare bunuri imobile

sept. 12th, 2013 in sectiunea Publicitate.

Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Galați

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC GABOR ROBERT

Adresa: Tecuci, str. Costache Racoviță, nr. 2, bloc R, ap. 64, cod poștal 805300, Galați, România

Email: bejrobertgabor@yahoo.com

Telefon: 0236/812.932

Telefon – Fax: 0236/812932

Mobil: 0740/182.729

Cod Fiscal: RO20145120

Dosar nr. 130/2013 din 09.09.2013

 PUBLICAȚIE DE VÂNZARE BUNURI IMOBILE

TERMENUL II

În baza art. 504 Cod Procedură Civilă, se face cunoscut prin prezenta că în ziua de 11 luna 10 anul 2013, orele 09:00, la sediul Biroului Individual Executor Judecătoresc ”GABOR ROBERT”, din Tecuci, str. Costache Racoviță, bloc R, sc. 4, ap. 64, jud. Galați, se va vinde la licitație publică următorul bun imobil, proprietatea debitorilor urmăriți, MARCU VASILE, cu domiciliul în comuna Țepu, jud. Galați și MARCU SANDALĂ cu domiciliul în mun. Tecuci, str. Costache Conache nr. 31 așa cum rezultă din adresa numărul 48201/2013 emisă de Serviciul de Evidență a Persoanelor Tecuci:

  • Imobil constând în teren în suprafața de 703 mp, conform actelor, pe care se află edificată o clădire de locuit în regim de parter cu un etaj, clădire formată din cameră, hol, cameră, salon, centrală termică, baie, bucătărie, casa scării, cameră, hol cu scări, cameră, cameră, suprafață utilă 175 mp, desfășurată 218,56 mp, învecinat cu, la nord drum, la sud școală, la est proprietatea Popa V., la vest proprietatea Ganea T. Imobilul este situat în comuna Țepu, jud. Galați.

Imobilul este evaluat la suma 136.000 lei conform raportului de expertiză tehnică efectuat de expert tehnic Borș Cornelia.

Vânzarea se face la cererea creditorului urmăritor SC TEHNOSID SRL, cu sediul în mun. Galați, Bdul. Dunărea, nr. 28, bl. B4, ap. 59, jud. Galați, în baza titlului executoriu convenție autentificată sub numărul 3116/12.09.2012, contract de ipotecă autentificat sub numărul 3117/12.09.2012, încheiere de cheltuieli de executare silită numărul 130/18.03.2013, încheiere de cheltuieli de executare silită numărul 130/18.04.2013 și numărul 130/19.06.2013 în vederea executării creanței în cuantum de 124.146,30. Prețul de începere al licitației este de 102.3000 lei (redus cu 25%).

Până la data emiterii acestei publicații nu se cunosc alte sarcini asupra imobilului supus urmăririi, cu excepția celei pentru care s-a constituit prezenta ipoteca convențional. Acei care pretind vreun drept sau orice altă creanță, sunt invitați să-l anunțe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare.

Toți acei care vor să cumpere imobilul să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop, iar până la acel termen, să prezinte oferta de cumpărare, cu mențiunea că dacă nu se va obține prețul de începere al licitației la acest termen, imobilul va fi vândut la cel mai mare preț oferit.

Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, o cauțiune reprezentând 10% din prețul la care a fost evaluat imobilul.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal